Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Mechanická energie

Z Multimediaexpo.cz

Mechanická energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. působit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze.

Mechanická energie je jedna z mnoha druhů energie.

Mechanickou energii mají:

  1. tělesa, která se pohybují - kinetická energie (pohybová energie),
  2. tělesa, která jsou v silových polích jiných těles - potenciální energie. Především hovoříme o tíhové potenciální energii, kterou má každé těleso v silovém poli Země,
  3. pružná tělesa, která jsou stlačená nebo natažená - potenciální energie pružnosti (potenciální energie pružnosti).

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: E (angl. energy)
  • Jednotka: joule, značka jednotky: J
  • Další jednotky: kilojoule kJ, megajoule MJ, gigajoule GJ

Výpočet

Celková mechanická energie tělesa je součtem kinetické a potenciální energie tělesa, tzn.

\(E = E_k + E_p\),

kde Ek je kinetická energie tělesa, Ep je potenciální energie tělesa.

Zákon zachování energie

Přeměna mechanické energie mezi tělesy v izolované mechanické soustavě se děje konáním mechanické práce jednoho tělesa na druhé a platí pro ni zákon zachování mechanické energie, který je zvláštním případem obecného zákona zachování energie.

Související články

Externí odkazy