V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Stopa (jednotka délky)

Z Multimediaexpo.cz

Stopa je historická jednotka pro měření délky, která byla používána v téměř všech kulturách. Vznik názvu je možno vysvětlit tím, že se jednalo o délku otisku lidské nohy (chodidla), tedy stopy. V jiných jazycích Fuß (německy), foot (anglicky), pied (francouzsky) atd. Podle místa užívání a v důsledku mnoha reforem existuje nepřehledné množství definic její velikosti vůči (metrické) soustavě SI. Jako platná jednotka má dnes význam jen angloamerická (imperiální) stopa, která se všeobecně užívá i v letectví pro určení výšky letadla.

Historie

Stopa jako jednotka pro měření délky byla zřejmě poprvé použita v Sumerské říši, její (přibližná) délka byla definována sochou Gudei v Lagaši přibližně roku 2575 př. n. l. Stopa jako míra délky byla později používána i v Egyptě, antickém Řecku a Římě. Ve středověku byla tato míra rozšířena po celé Evropě. Závazná definice jednotky neexistovala, v různých státech (a také na různých územích těchto států jako např v Německu) byla stopa různě dlouhá.

Stopa v dnešním angloamerickém měrném systému

Stopa, anglicky foot (množné číslo feet, zkratka ft), také standardní imperiální stopa (standard imperial foot), je tzv. imperiální délková jednotka, používaná ve Velké Británii (zde i po zavedení soustavy SI) a v USA, zde pak pod názvem americká běžná stopa (U.S. customary foot). Dnešní definice stopy je 1 ft = 0,3048 m tedy 30,48 cm (přesně). Stopa se dělí na 12 palců (inch), 3 stopy jsou 1 yard. Pro vyznačení stopy se používá znaménka apostrofu (např. 1' = 1 ft = jedna stopa). Téměř bezvýznamná je tzv. americká zeměměřičská stopa, měřící 0,304800609 m (U.S. survey foot), užívaná pouze Národním geodetickým zeměměřičským ústavem (National Geodetic Survey (NGS), do r. 1970 U.S. Coast and Geodetic Survey) pro potřeby pouze sedmi federálních států. Interně NGS od r. 1986, stejně jako 42 států Unie používá v geodézii soustavu SI.

Externí odkazy