Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Moderní pětiboj

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Modern Pentathlon 2004 Olympics.jpg
Cílová rovinka finálového běhu moderního pětiboje na olympiádě v Athénách 2004

Moderní pětiboj je sport, který v sobě kombinuje technické i fyzické disciplíny (střelba, šerm, jezdectví, plavání a běh). Jedná se o disciplíny, které ještě v minulém století patřily k základním požadavkům na vojáky; ještě před druhou světovou válkou byl tento sport výsadní záležitostí důstojníků a vojáků z povolání. Od roku 1912 patří moderní pětiboj mezi olympijské disciplíny (ženy soutěží na olympiádě v pětiboji teprve od roku 2000). Výkony v každé disciplíně jsou bodově ohodnocené, a body se pak přepočítávají na časový handicap při startu závěrečného běhu (4 body znamenají handicap 1 sekunda). Pořadí je pak dáno pořadím běžců v cíli. Název „moderní“ odlišuje tento pětiboj od klasického atletického pětiboje, ve kterém se soutěžilo na starověkých olympijských hrách.

Obsah

Střelba

Střílí se ze vzduchové pistole ráže 4,5 mm (.177) do terče o průměru 155 mm vzdáleného 10 m. Terč je rozdělen na deset kruhů. Závodníci mají dvacet ran (v soutěži štafet jen deset ran) a na každý výstřel vždy časový limit 40 s. Maximální možný nástřel v soutěži je 200 kruhů. Za výkon 172 kruhů získává pětibojař 1000 bodů, za každý kruh nad anebo pod tuto hranici se výsledek upravuje o 12 b. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečném běhu časovou diferenci 3 s.

Šerm

Ukázka šermu

Šermuje se kordem, duely se odehrávají na planši o rozměrech 14×1,5 m. V individuálním závodě šermuje „každý s každým“ na jeden vítězný zásah. Pokud v časovém limitu jedné minuty nikdo nezvítězí, jsou oba soupeři považováni za poražené. Vítězství v 70 % duelů znamená 1000 pětibojařských bodů. Při klasické finálové soutěži s 32 účastníky má jedno vítězství hodnotu 28 bodů. Tento bodový rozdíl představuje v závěrečném běhu časovou diferenci 7 s. Ve štafetovém závodě má každý člen družstva stanoveno pořadí v týmu a utkává se pouze se shodně nasazenými soupeři z ostatních týmů, a to na tři zásahy. Opět 70 % všech vítězných zásahů přinese týmu 1000 bodů, hodnota jednoho vítězství závisí na počtu týmů v soutěži a většinou se pohybuje okolo 12 bodů. Ostatní pravidla jsou shodná s individuální soutěží.

Plavání

Individuální soutěž obsahuje disciplínu 200 m volný způsob podle pravidel plavecké federace FINA. Hranici 1000 pětibojařských bodů odpovídá v mužské kategorii čas 2:30,00 a u žen 2:40,00. Každých 0,33 s má hodnotu 4 bodů odpovídající v závěrečném běhu časovému handicapu 1 s. V závodě štafet se plave disciplína 3×100 m volným způsobem. V mužské kategorii znamená 1000 bodů čas 3:15,00, u žen je to čas 3:30,00. Soutěže mohou probíhat pouze na bazénech splňující standardy FINA, resp. UIPM.

Jízda na koni

Soubor:Parkur.jpg
Ukázka parkurového skákání

Jedná se o parkurové skákání. Parkur se skládá ze dvanácti překážek, resp. patnácti skoků. Dle pravidel UIPM musí regulérní parkur obsahovat v seniorské kategorii minimálně sedm skoků o výšce 120 cm, což odpovídá jezdecké úrovni stupně „L“. Koně dodává do soutěže pořadatel a závodníci si je losují. Před vlastní soutěžní jízdou má závodník 20 minut na seznámení s koněm a možnost pěti zkušebních skoků. Bezchybné absolvování parkuru v časovém limitu je ohodnoceno 1200 pětibojařskými body. Každý bezchybně absolvovaný skok má hodnotu 80 bodů. Všechny chyby na parkuru a překročení časového limitu jsou penalizovány ztrátou bodů dle stanovených tabulkových hodnot (např. porušení obrysu překážky: −28 bodů, odmítnutí poslušnosti koně: −40 bodů, pád koně či jezdce: −40 bodů, překročení časového limitu o 1 s: −4 body atd.). V závodě štafet obsahuje parkur devět samostatných skoků, které absolvuje každý člen týmu na svém vylosovaném koni. Jízda probíhá systémem štafety s předávkou v předávacím území. Chyby jsou opět penalizovány podle příslušných tabulek.

Běh

Na závěr je běh na 3000 m. Trať je omezena pouze některými parametry: maximálním stoupáním, celkovým převýšením a minimální délkou jednoho okruhu. Časové odstupy na startu odpovídají bodovým rozdílům mezi jednotlivými závodníky po čtyřech disciplínách, přičemž 1 s odpovídá 4 pětibojařským bodům. Dosažený čas 10:00,0 u mužů a 11:20,0 u žen znamená 1000 pětibojařských bodů. Běžecké časy bývají výrazně ovlivňovány profilem trati. Do štafetové soutěže je zařazena disciplína 3×1500 m. 1000 body je v kategorii mužů ohodnocen čas 14:15,0, u žen je hranice 1000 b. na úrovni času 15:30. Pořadí v cíli běhu odpovídá celkovému pořadí v pětibojařském závodě.

Externí odkazy