Mol (jednotka)

Z Multimediaexpo.cz

Mol je základní fyzikální jednotka látkového množství. 1 mol libovolné látky obsahuje stejný počet částic jako je obsaženo atomů ve 12 g izotopu uhlíku ¹²C. Tento počet udává Avogadrova konstanta, jejíž hodnota je přibližně 6,022×1023.

Mol je jedna ze sedmi základních jednotek soustavy SI.

Související odkazy

Externí odkazy