Námraza

Z Multimediaexpo.cz

Námraza na stromech.

Námraza je atmosférický jev, který se projevuje vznikem ledových krystalů na povrchu objektů působením následující vlivů:

  • mrznutím drobných kapének vzdušné vlhkosti (mraků, mlhy apod.) při jejich styku s povrchem země, objektů nebo jiných předmětů o teplotě 0 °C a nižší
  • srážením (sublimací) vzdušné vlhkosti na dostatečně prochlazeném zemském povrchu nebo předmětech, a to i bez přítomnosti mlhy nebo oblačnosti

Obsah

Typy námraz podle teploty objektů

  • 0 až –3 °C - tzv. „průsvitná námraza“ s průsvitným a drsným povrchem, je velmi přilnavá a odolná vůči větru, odstranění je možné pouze pomocí tání nebo mechanického rozbití
  • –2 až –10 °C - tzv. „zrnitá námraza“ vznikající rychlým zmrznutím vytváří bílé usazeniny v podobě bílých trsů vláknité struktury, je přilnavá ale snadno oddělitelná od povrchu

Pravděpodobnost vzniku

Nejvyšší pravděpodobnost vzniku námraz je při styku prochlazeného povrchu (0 až –4 °C) objektů s vlhkým vzdušným prouděním. Při teplotách pod –4 °C a nižších výrazně klesá možnost vzniku a při teplotách pod -12 °C námraza téměř nevzniká nebo je velice slabá.

Námraza a doprava

Námraza způsobuje problémy zejména v letecké a silniční dopravě. U lodní dopravy se projevuje zamrzání drobných kapiček, ulpících na pevných částech plavidla.

  • vznik námrazy na silničních komunikacích
  • vznik námrazy u lodí, plavících se v oblastech s teplotou vzduchu pod bodem mrazu
  • vznik námrazy na náběžných hranách křídel a jiných částech letadel

Související články