Nástroj

Z Multimediaexpo.cz

Nástroj je jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (například soustružnický nůž). V přeneseném významu slova pak nástroj označuje třeba některé jednodušší součásti věd popřípadě i jiných dalších společenských systémů (kupř. právní nástroj resp. nástroj práva, administrativní nástroj apod.). Nástroj - prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem (nebo i procesem). Nářadí je pojem, který obvykle označuje sadu nástrojů nějaké řemeslné profese nebo jiné úzce specializované manuální činnosti (například pro kovoobráběcí práce či práce ve stavebnictví). Sadám nástrojů pro jiné neřemeslné profese a jiné specializované lidské činnosti se obvykle říká náčiní (kupř.tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.).

  • Poznámka: pojmy nářadí, náčiní a nástroj však v běžné neodborné hovorové mluvě velmi často navzájem splývají - ostatně obdobně je tomu tak i s pojmy nástroj, stroj a přístroj (kupř. tělocvičné nářadi i tělocvičné náčiní).

Obsah

Lidské nástroje

Nejstaršími doloženými nástroji jsou výrobky z kostí a kamene. Typickým příkladem takového nástroje je pěstní klín. Před tím byly patrně využívány i výrobky ze dřeva a jiných materiálů.

Nástroje u zvířat

Nástroje nevyužívá jen člověk a jeho výtvory. Umějí je samostatně využívat i některá zvířata. Využívání nástrojů bylo pozorováno u některých primátů (například různé tyče, prodlužující dosah paží nebo slámky pro lov mravenců) a u mořských vyder (kameny na rozbíjení pevných skořápek).

Hudební nástroje

Samostatnou kapitolou jsou hudební nástroje, určené k vyluzování zvuků a tónů.

Měřidla a počítací nástroje

Jinou samostatnou kapitolou jsou nástroje či jednoduché přístroje, která spadají do jiných zvláštních kategorií

měřidel

Jedná se například o :

počítadel

Jedná se například o :

Nástroje působící přímo na okolí

Soubor:Gereedschapskist.jpg
Nosič na nářadí
Typ těžkého nářadí - francouzský klíč

Tyto nástroje bývají také často označovány jako nářadí či náčiní.

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Nástroj