Nadání

Z Multimediaexpo.cz

Nadání je druhý stupeň míry schopnosti, jedná se o vyvinuté vlohy nebo souhrn specifických vloh. Příkladem může být hudební nadání – například schopnost komponovat, dirigovat nebo hrát na hudební nástroj. Zde se k hudebnímu sluchu pojí jemná motorika pro hru na hudební nástroj, prostorová představivost a hudební představivost – to znamená schopnost ve své představivosti slyšet hru různých nástrojů již existujících skladeb nebo při komponování ve své fantazii slyšet souhru nástrojů zatím neexistující skladby.

Související články

Literatura

  • JURÁŠKOVÁ, J.: Vzdělávaní nadaných žáků. IPPP ČR, Praha 2008
  • HŘÍBKOVÁ, L.: Nadání a nadaní. Karolinum, Praha 2007
  • MÖNKS, F. Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. Grada, Praha 2002
  • DACEY, J.S. - LENNON, K.H.: Kreativita. Grada, Praha 2000.

Externí odkazy

David Heider: Projevy nadání v předškolním věku Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR