Vloha

Z Multimediaexpo.cz

Vloha je vrozený předpoklad pro vykonávání nějaké mentální nebo senzomotorické činnosti. Cvičením vloh se vyvíjí schopnosti. Vlohou je například hudební sluch nebo schopnost rozlišovat vůně (percepční vloha). Bez rozvíjení vlohy v dětství může zůstat vloha zakrnělá. Vlohy se nevztahují jen k intelektuálním výkonům, ale i k emocionalitě a rozlišují se vlohy obecnější (k zapamatování, k myšlení) a specifické (prostorová představivost, hudební sluch). Cvičením lze vlohy rozvíjet jen do určité míry. Srovnávací studie jednovaječných dvojčat s identickými vlohami, vychovávaných v různém prostředí, ukazují na významný vliv dědičnosti v utváření vloh. Také některé charakterové rysy mohou vyplývat s interakcí vloh a sociálních zkušeností.

Související články