Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Nerovnoměrný přímočarý pohyb

Z Multimediaexpo.cz

Nerovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb, u kterého směr rychlosti zůstává stejný (trajektorií je přímka nebo část přímky), ale velikost rychlosti se mění. Jestliže se velikost rychlosti mění s časem přímo úměrně, pak se jedná o pohyb rovnoměrně zrychlený, jestliže závislost rychlosti na čase je jiná než lineární, pak se jedná o „čistý“ nerovnoměrný pohyb. Zrychlení takového pohybu se mění.

Dráha nerovnoměrného přímočarého pohybu:

s = f (t) (dráha s je funkcí času t jinou než lineární nebo kvadratickou)

Rychlost nerovnoměrného přímočarého pohybu:

v = ds / dt (rychlost v je první derivací dráhy s podle času t)

Zrychlení nerovnoměrného přímočarého pohybu:

a = d2s / dt2 (zrychlení a je druhou derivací dráhy s podle času t)

Síly působící při nerovnoměrném přímočarém pohybu:

Aby se měnilo zrychlení tělesa při pohybu, musí na těleso působit nestálá síla (síla, jejíž velikost se mění).

Související články