Nosná konstrukce

Z Multimediaexpo.cz


Soubor:Skelettbauweise.jpg
Skeletová konstrukce ve stavebnictví

Obsah

Ocelové konstrukce montovaných hal

Ocelové konstrukce pro montované haly jsou navrhovány pro různé velikosti rozponů hal. Zpravidla se jedná o šířky haly od 6-24m, v případě větších rozponů je nutné přidávat podpěry, které odlehčí zatížení rámů. Rámy ocelových konstrukcí se šroubovanými spoji bývají většinou navržené z tzv. IPE profilů, ve střešní konstrukci jsou navzájem propojeny vaznicemi, na které se pokládá střešní plášť, který může být buď zateplený nebo nezateplený. Podle toho se také navrhují typy a hustota vaznic. Po bocích jsou rámy propojené tzv. paždíky, na které se poté připěvňuje boční opláštění, které může být rovněž zateplené i nezateplené. Rámy ocelových konstrukcí mohou být od sebe zdáleny zpravidla od 4-7m - tuto vzájemnou vzdálenost nazýváme tzv. modulem haly. Projektanti navrhují tyto moduly tak, aby celková ocelová konstrukce byla stabilní a současně i ekonomická.

Složení ocelové konstrukce hal

Každá ocelová konstrukce je posuzována individuálně, složení IPE resp. HEA profilů je závislé na mnoha faktorech:

  • rozpon haly
  • výška haly
  • zatížení sněhem
  • povětrnostní vlivy
  • požadavky investora


Základním stavebním prvkem nosné konstrukce, jak již z názvu vyplývá, je ocel. Ocel je jeden z nejpoužívanějších materiálů vůbec díky svým velkolepým možnostem a komerční obslužnosti. Ocel vyniká svou pevností, je využívána pro nosné konstrukce nejen průmyslových staveb a hal, ale také pro mosty, lávky či ohromné gigtantické stavby.

Funkce nosné ocelové konstrukce

Konstrukce též kostra či skelet má ve strojírenství a stavebnictví dvě základní funkce:

  • zajišťuje pevnost, tuhost, stabilitu a ochranu
  • slouží jako základ pro montáž dalších součástí a prvků

Nosná konstrukce tedy plní analogickou úlohu jakou hraje u živých organismů kostra. Ve stavebnictví je používána skeletová konstrukce, která je zpravidla ze železobetonu či oceli. Častá je také příhradová konstrukce z oceli, například v konstrukci mostů či rozsáhlých hal. V dřívějších dobách bylo časté používat jako základ stavby dřevo, například v hrázděných stavbách. Dodnes je ovšem dřevěná konstrukce hojně používána jako základ rodinných domů například v USA či v Japonsku. Specifickým typem dřevěné konstrukce je krovová konstrukce. Ve strojírenství je nosná konstrukce vytvořena prakticky vždy z kovu, zpravidla oceli, někdy i z lehkých hovů, například duralu či hliníku. To je běžné zvláště v dopravě.

Výroba ocelové konstrukce

Každé výrobě ocelové konstrukce předchází projekt pro ocelovou konstrukci. Projekt se vytvoří na základě požadavku investora. Pro výrobu konstrukce je totiž nutná příprava výrobní dokumentace, podle které jsou výrobci schopni konstrukci přesně vyrobit. Výrobní dokumentace ocelové konstrukce vždy vychází ze statického výpočtu, který vychází z norem a předpisů např. eurokódů a nebo sněhových oblastí atd. Statiku ocelové konstrukce počítá statik - autorizovaná osoba pro ocelové konstrukce. Následně se objednávají u dodavatele hutního materiálu jednotlivé ocelové profily pro ocelovou konstrukci např IPE nebo HEA profily. Poté jsou jednotlivé kusy profilů nařezány dle tzv. řezného plánu na jednotlivé ocelové plotny. Jakmile jsou jednotlivé položky nařezány, dochází ke kompletaci ocelové konstrukce haly. Jednotlivé položky jsou smontovány až na místě realizace, kde jsou převezeny přepravní společností.

Typy ocelových konstrukcí

Svařované ocelové konstrukce Tyto konstrukce jsou nejčastěji využívané, z hlediska ekonomičnosti stavby totiž nemají tak velké nároky na velikost základových patek a tím je celá stavba levnější. Jsou vhodné u velkých rozponů hal, statik může libovolně navrhovat dle potřeby jednotlivé svařence. Celá tato konstrukce je svařovaná, je zde hodně svárů, jejichž dobrý vzhled zaručují svařovací roboti, kteří navíc zajistí perfektní kvalitu sfáru. Příhradová konstrukce Dříve se tyto konstrukce nejčastěji využívaly, dnes se vyrábí již podstatně méně, protože oproti svařované konstrukci zabírají v montované hale mnoho místa a stavba tak není prostorově využita jako u svařované ocelové konstrukce. Do základů přenáší mnohem více tlaků, tudíž základy jsou větší a stavbu - halu to velmi prodražuje. Samotná ocelová konstrukce je ale levnější než svařovaná, ale celkové náklady na investici jsou mnohem vyšší. Sloupy ocelové konstrukce jsou navíc vetknuté, tzn. že konstrukci nelze v budoucnu přemístit jako u kloubového spoje.

Externí odkazy