V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Strojírenství

Z Multimediaexpo.cz

Řez moderním diferenciálem vozu Porsche Cayenne

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín. Strojírenství zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, hydromechaniky, termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou CAD, rapid prototyping a správa životního cyklu výrobku ke konstrukci turbín, jaderných reaktorů, motorových vozidel, letadel, lodí a mnoha dalších strojů a zařízení. Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu průmyslové revoluce, nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, mechatronika, nanotechnologie a kompozity.

Obsah

Vývoj

Součást parní lokomotivy nazývaná křižák spojující pístní tyč s ojnicí

Záznamy o strojírenství se nacházejí v mnohých starověkých a středověkých kulturách po celém světě.

Starověké Řecko
 • Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) položil základy moderní mechaniky (popsal mechanickou rovnováhu, vysvětlil princip páky) a hydromechaniky (Archimédův zákon), sestrojil např. šnekové čerpadlo.
 • Hérón Alexandrijský (asi 10 n. l. – 70 n. l.) sestrojil první parou poháněný stroj (aeolipile).[1]
Čína[2]
Blízký východ

V období od 8. do 13. století, nazývaném Zlatý věk islámské vzdělanosti, docházelo na blízkém východě k rozvoji strojírenství.

 • Al-Jazari (1136 n. l. – 1206 n. l.) napsal v roce 1206 slavnou knihu jménem Kniha znalostí o důmyslných mechanických zařízeních. Je také považován za vynálezce základních mechanismů, jako jsou klikový mechanismus a vačka[3].
Evropa

K důležitému průlomu ve strojírenství došlo v Anglii během 17. století, kdy sir Isaac Newton zformuloval Newtonovy pohybové zákony (Zákon setrvačnosti, Zákon síly, Zákon akce a reakce). Newton nechtěl tyto zákony dlouhou dobu vydat, nakonec byl svými kolegy přesvědčen a v roce 1687 je publikoval ve svém díle Philosophiae Naturalis Principia Mathematica[4].

Vzdělání

Montáž parní turbíny Siemens

Při studiu na strojní fakultě získá budoucí strojní inženýr všeobecný přehled v následujících oblastech:

 • Statika
 • Pružnost a pevnost
 • Měření
 • Termodynamika
 • Hydromechanika
 • Kinematika a dynamika
 • Výrobní technologie
 • Geometrie
 • Matematika
 • Konstruování
 • Mechatronika a logické řízení
 • Struktura a vlastnosti materiálů
 • CAD

Od strojních inženýrů se také očekává, základní znalost chemie, fyziky a elektrotechniky.

Moderní nástroje

Řada strojírenských firem, zejména těch, které působí v průmyslově vyspělých zemích, používá k návrhu a výrobě svých výrobků moderní nástroje, jako jsou CAE, CAD, MKP, CAM, CNC.

Související články

Reference

 1. "Heron of Alexandria" Encyclopædia Britannica Online
 2. Joseph Needham. Science and Civilization in China. Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-32728-8.
 3. P. Hill. The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya. Springer, 1973. ISBN 90-277-0329-9.
 4. Cohen, I. Bernard. Philosophiae naturalis principia mathematica. Harvard University Press, 1972. ISBN 0-674-66475-2.