Dřevo

Z Multimediaexpo.cz


Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk.

Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce využívají po celou dobu své historie.

Obsah

Chemické složení dřeva

Celulóza a hemicelulózy patří mezi polysacharidy a bývají souhrnně označovány jako holocelulóza.

Stavba dřeva

Soubor:Kirschbaum Holz.JPG
Struktura dřeva třešně

Stavba dřeva se rozlišuje dle měřítka zkoumání na:

 • makroskopická stavba dřeva – vše, co lze pozorovat pouhým okem, případně pomocí zvětšovacího skla
 • mikroskopická stavba dřeva – úroveň buněk (nutné použít mikroskop)
 • submikroskopická stavba dřeva – odlišnosti v konkrétní stavbě buněčné stěny a jejich chemické složení.

Základní druhy dřeva

Tvrdé a měkké dřevo

Dřevo je a bylo pro lidi velmi důležitým materiálem. Každý druh dřeva má svoje zvláštní vlastnosti, což ovlivňuje možnosti jeho využití. Měkké dřevo je takové, které se snáze opracovává, pochází většinou z jehličnatých stromů, z listnatých například lipové, topolové, vrbové a další, zatím co tvrdé dřevo se získává hlavně z listnatých stromů (z jehličnatých stromů považujeme za tvrdé dřevo borovice, douglasky, tisu...). Krom několika výjimek měkká dřeva podléhají hnilobě snáze než tvrdá. Tento jev však lze omezit pomocí vhodného ošetření dřeva.

Letokruhy na příčném řezu kmenem tohoto dubu letního ukazují na stáří 21 let.

Využití dřeva

 • výroba nástrojů
 • nábytek
 • stavební materiál
 • výroba dopravních prostředků (lodě)
 • palivo
 • výroba řeziva
 • výroba papíru a celulózy.
 • další chemické suroviny, získávané ze dřeva (pryskyřice, přírodní kaučuk, tříslová kůra apod.)

Stavby na bázi dřeva

Palivové dřevo

Dřevo se po vytěžení dělí do několika základních skupin. Jednou z těchto skupin je i palivové dřevo. Za palivové dřevo je obvykle považováno dřevo, které má až do 70% hniloby nebo je různými způsoby znehodnoceno (pokřivení, odřezky apod.) a nevhodné tak k dalšímu zpracování.

Výhřevnost dřeva je v průměru zhruba 50% výhřevnosti měrného paliva

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dřevo