Nový velký ilustrovaný slovník naučný

Z Multimediaexpo.cz

Nový velký ilustrovaný slovník naučný (NVISN) bylo encyklopedické dílo vzniklé v Československu mezi lety 19291934. Dohromady vyšlo dvacet svazků, sedmnáct standardních (I–XVII) a tři doplňkové (1–3). Hlavní redaktor díla byl Antonín Dolenský a redaktor Alois Jaša. Pravopis se řídil Pravidly českého pravopisu z roku 1926.

Seznam přispěvatelů je uveden na začátku prvního svazku dodatků, sám Dolenský děkuje v předmluvě tohoto dílu jmenovitě Bibliografickému ústavu (Bibliographisches Institut) v Lipsku. Ze známých přispěvatelů lze uvést jména jako Rudolf Adámek, Valentin Bulgakov, Jindřich Chalupecký, Jiří Karásek ze Lvovic, Jindřich Štyrský, Václav Vladivoj Tomek, Jindřich Vaněk, Quido Maria Vyskočil, nebo Čeněk Zíbrt. V posledním díle dodatků byla jako příloha publikována Dolenského studie o pseudonymech a jejich seznam Slovník pseudonymů a kryptonymů v československé literatuře.

Encyklopedie si nikdy nezískala velkou oblibu. Zajímavost encyklopedie je značka pro odkazování (kroužek s šipkou dolu doprava).[1]

Technické zajištění

Dílo bez doplňků vyšlo v nakladatelství Gutenberg (Gutenberg Verlag), které zároveň vydávalo v Krakově polskou encyklopedii Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna (1929–1938) a v Berlíně Gutenberg (Neues deutsches) Konversations-Lexikon a chystalo se na encyklopedický projekt v maďarštině.[2] Tuto část slovníku vytiskla Pražská akciová tiskárna.

Zbylé tři díly doplňků dokončilo Nakladatelství Nebeský a Beznoska v tiskárně M. Knappa v Karlíně. Kvalitnější barevné mapové přílohy vytiskly samostatně grafický závod V. Neubert a synové na Smíchově.

Svazky

Číslo Díl Rok
1. AAsiago 1929
2. AsianismusBjörnstjerna 1929
3. Bks.Církevní pohřeb 1930
4. Církevní právoČSR 1930
5. ČSR – Difterie 1930
6. DifthongElektrické vidění na dálku 1930
7. Elektrické visuté dráhyFuscamin 1930
8. FuseHertvík 1930
9. HertvisChojnice 1930
10. ChokandKlíč 1931
11. KlíčekLegie 1931
12. LegionářMed 1931
13. MěďNo 1931
14. NoaPhylobog 1931
15. PhysalisReni Quido 1931
16. Renk AntonŠorm František 1932
17. ŠošoniZyznowski Jan 1932
18. Dodatky 1

AabenraaMajolika

1933
19. Dodatky 2
MajolitéStředomoří
1933
20. Dodatky 3
Středověk – Žveykal Jan
1934

Reference

  1. HARTMANOVÁ, Dagmar. Historie československé encyklopedistiky do roku 1945. Národní knihovna : knihovnická revue, 2000, čís. 1, s. 15–21. Dostupné online. ISSN 1214-0678
  2. Encyklopedie in Nový velký ilustrovaný slovník naučný, díl VII.