Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Nuselský most

Z Multimediaexpo.cz

Nuselský most a hotel Corinthia Towers

Nuselský most (dříve most Klementa Gottwalda) je železobetonový most v Praze. Klene se přes Nuselské údolí a spojuje Pankrác a vzdálenější jihovýchodní části města s Karlovem a se středem města. Po vrchní části mostu je vedena šestiproudá silnice a uvnitř mostu je umístěn tubus pro metro. Most byl dostavěn roku 1973. Na pankrácké straně mostu je jeho integrální součástí stanice metra Vyšehrad. Most je součástí severojižní magistrály. Větší část mostu patří do obvodu a městské části Praha 2, část jižně od přemostěné železniční trati do obvodu a městské části Praha 4. Most překračuje, mimo jiné, park Folimanku, potok Botič, železniční trať z pražského Hlavního nádraží na Smíchov a dále ulici Jaromírovu (s provozem tramvají) a ulici Sekaninovu (podél Botiče).

Nuselský most je 485 metrů dlouhý a 26,5 m široký. Má železobetonovou rámovou konstrukci a čtyři pilíře. Dvě pole mostu mají rozpětí 68,5 m a tři 115,5 m. Klene se průměrně 42,5 m nad údolím. Vnitřní tubus pro metro má lichoběžníkový tvar a výšku téměř 6,5 m. Tloušťka jeho stěn je od 30 do 110 cm. Most je jedním z největších v celé České republice. Osvětlují ho lampy umístěné uprostřed mostu.

Začátkem 90. let 20. století bylo na okrajích mostovky, podél chodníků, vybudováno 2,7 m vysoké zábradlí, které má odrazovat sebevrahy od skoků. Celkem si zde skokem do údolí vzalo život 200 až 300 lidí.[1]

Obsah

Historie

Pohled od Karlova
Pohled do Nuslí pod Nuselským mostem

První úvahy a architektonické studie o přemostění Nuselského údolí proběhly několikrát již za dob první československé republiky (akademik Bechyně). Stavba nového mostu přes Nuselské údolí ale začala být aktuální až v době, kdy se na pankrácké pláni začaly stavět obytné domy ve velkém množství. K tomu došlo na konci 60. let, když se začala stavět pankrácká sídliště. Proto bylo rozhodnuto, že bude celá oblast spojena s centrem podpovrchovou tramvají, která povede v tubusu mostu. V roce 1967 byla zahájena výstavba demolicí velkého bloku 17 domů na dně Nuselského údolí (záběry z této demolice pak byly použity v celovečerním filmu Ta naše písnička česká). V roce 1973 byl most dokončen a pojmenován po prvním dělnickém prezidentovi jako Most Klementa Gottwalda. V listopadu 1970 byla provedena důkladná zatěžkávací zkouška pomocí 66 tanků. Provoz na mostě byl zahájen 22. února 1973, jeho význam byl však omezen na lokální dopravní vztahy, neboť nebyl dokončen navazující úsek severojižní magistrály na pankrácké straně. Pro dálkovou dopravu začal mít význam teprve od 30. dubna 1973. 9. května 1974 začaly jeho tubusem pravidelně projíždět i soupravy pražského metra.

Už před jeho otevřením se však objevily problémy. Nejdříve bylo rozhodnuto o změně koncepce z podpovrchové tramvaje na metro a později o nákupu souprav metra ze Sovětského svazu. Zatímco původně plánované tramvaje T3 nebo lehké české vozy metra R1 měly nápravový tlak 10,5 tun, sovětské soupravy Ečs měly nápravový tlak 16 tun. Na takovéto zatížení však most nebyl konstruován, proto museli dělníci do mostu vmontovat speciální zpevňující rošt vážící 822 tun, který roznáší tlak i na boční stěny tubusu. Poté byly provedeny další zatěžkávací zkoušky mimo jiné též za pomocí raketových motorů (za vypnutého vysílače rozhlasové stanice Praha, tak aby nedocházelo k elektromechanické rezonanci během měření díky shodné vlnové délce vysílače s délkou mostu). Přesto se však neustále spekuluje o jeho bezpečnosti, hlavně pro metro. Z těchto důvodů byla také trasa C, která mostem prochází, první trasou, na které byly staré ruské soupravy Ečs i 81–71 nahrazeny novými soupravami M1.

Od roku 1990 nese současný název Nuselský most. V roce 1997 byl ocelový rošt opraven z důvodu únavových trhlin na podélnících roštu, zapříčiněných špatně navrženým detailem přípoje. Tyto trhliny byly u více než 50% těchto detailů na celém roštu. Vyměněny byly všechny podélníky. Do budoucna se však počítá s několikaletou opravou, která značně omezí dopravu ve městě. Tato oprava však vyžaduje nejprve výstavbu trasy metra D. Ta umožní přerušení linky C, aniž by zároveň došlo ke kolapsu spojení na Jižní město.

Statistika

  • délka: 485 m
  • šířka: 26,5 m
  • průměrná výška: 42,5 m

Související články

Reference

  1. „Most: konec sebevrahů?“ Metropolitní Expres, 16. srpna 2007

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Nuselský most
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Nuselský most