V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Lichoběžník

Z Multimediaexpo.cz

Lichoběžník je geometrický útvar, čtyřúhelník vymezený právě jednou dvojicí rovnoběžných stran.

Názvy stran

Názvy stran se podobají názvům rovnoramenného trojúhelníku, jen s tím rozdílem, že má dvě základny. Dvě protilehlé strany vzájemně rovnoběžné se nazývají základnami a zbývající dvojice různoběžných stran se nazývá rameny...

Vlastnosti

Nákres lichoběžníku

Úhlopříčky obecného lichoběžníku se navzájem nepůlí a nemusí se protínat na střední příčce lichoběžníku. Neexistuje pravoúhlý rovnoramenný lichoběžník. Mají-li nerovnoběžné strany stejnou velikost, tzn. \(|AD|=|BC|\), pak se jedná o rovnoramenný lichoběžník. Rovnoramenný lichoběžník je tětivovým čtyřúhelníkem – součet velikostí protilehlých úhlů je přímý úhel. Velikost střední příčky lichoběžníku \(s=\frac{a+c}{2}\) Obsah dle obrázku vpravo \(S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}\)

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Lichoběžník