Obrněný vlak

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Obrněný vlak z roku 1939

Pancéřové vlaky se skládaly z opancéřované lokomotivy a několika vagónů, jejichž složení se obměňovalo podle potřeby a možností. Některé lokomotivy mohly být velitelským vozem. Vlak byl vybaven interní telefonní sítí, která umožňovala kontakt velitele s jednotlivými posádkami všech vozů, což umožňovalo efektivní nasazení celé vlakové soupravy.

Obsah

Historie

Obrněný vlak útočné vozby v Milovicích za první republiky

Obrněné vlaky se poprvé začaly používat ve válkách 2. poloviny 19. století. Jejich úkolem byla nejen ochrana železniční přepravy pro vlastní vojska, ale byly i využívány jako bojový prostředek v místech blízkosti železničních tratí. Jejich vývoj byl postupný, nejprve se jednalo o běžné vlaky, které byly ozbrojeny, na citlivých místech byly umístěny materiály, tlumící střelbu (např. pytle s pískem). Takové první vlaky se účastnily prvních bojů např. v Americké občanské válce či v Prusko-francouzské válce. Postupem času docházelo k jejich dalšímu vývoji, přičemž se začaly vyrábět speciální vagóny i obrněné lokomotivy. Pancéřové vlaky se staly poměrně rozšířenými již v první světové válce. Bojovali na nich i českoslovenští legionáři při své sibiřské anabázi. Před druhou světovou válkou měla Československá armáda 18 obrněných vlaků, nejvíce rozšířeny však byly v Sovětském svazu, Polsku a Německu. Svůj vrchol zažily obrněné vlakové soupravy v druhé světové válce, přičemž svoji roli sehrály např. ve Slovenském národním povstání i v Pražském povstání. Po ukončení války vznikla v Milovicích rota obrněných vlaků, která podléhala velitelství tankového vojska. V říjnu 1947 proběhlo její rozšíření, přičemž působila až do 1. listopadu 1954, kdy zanikla.

V současné době je tento bojový prostředek kvůli své zranitelnosti překonaný. Přesto improvizovaný obrněný vlak Krajina Express několikrát bojoval, v letech 1991–1995, během občanské války v Jugoslávii.[1]

Pancéřový vlak, který bojoval v SNP
(muzeum Zvolen, 2007)

Užívané vagóny

Obrněné vlaky čs. armády v roce 1947

Reference

  1. Wikipedia.org – Krajina Express (anglicky)


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Obrněný vlak
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace