Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Oddělení (biologie)

Z Multimediaexpo.cz

Oddělení (latinsky divisio) je základní kategorie hierarchické klasifikace organismů v botanice, ale pomocná kategorie v zoologii. Je vyšší než třída (classis) a nižší než říše (regnum). Pro taxonomické jednotky na úrovni oddělení se tradičně v biologii používá stálých koncovek. V případě botaniky je to koncovka -phyta (např. Charophyta - parožnatky, nebo Pteridophyta - kapradiny), v mykologii se pak užívá koncovky -mycota (např. Zygomycota - houby spájivé).

Jedno nebo více oddělení tvoří říši, zatímco každé oddělení se skládá z jedné až několika tříd. Příkladem velkého oddělení jsou např. Vřeckovýtrusé houby (Ascomycota), čítající tisíce zástupců. Naopak známe i oddělení obsahující toliko jeden jediný druh; příkladem jsou Ginkgophyta, prastará skupina nahosemenných rostlin, která dosáhla nejvyšší druhové radiace ve druhohorách a jediným jejím recentním zástupcem je druh Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný).