Klasifikace

Z Multimediaexpo.cz

Klasifikace (z lat. classis, třída) znamená doslova třídění, zařazování do různých tříd. Pokud mezi těmito třídami platí nějaké uspořádání (například T1 < T2 < ... Tn), znamená zároveň i hodnocení.

Ve školství
řazení do skupin podle různých hledisek a předem stanovených kritérií
hodnocení kvality nebo způsobilosti nějakého výrobku, suroviny, služby


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.