Říše (biologie)

Z Multimediaexpo.cz


Klasifikace dle Ernsta Haeckela s 3 říšemi (Plantae, Protista, Animalia) ve vydání z roku 1866 v knizeGenerelle Morphologie der Organismen)

Říše (latinsky regnum) je nejvyšší základní kategorie hierarchické klasifikace organismů, tvořená kmeny (phyllum).

Na samém počátku taxonomie se rozlišovaly dvě říše:

Klasické starší rozdělení organismů je do pěti říší:

přičemž prokaryotní říše se může v různých pojetích systému rozpadnout na několik dalších, z nichž nejběžnější jsou:

Další rozdělení viz systematika.

Historie

Reference

Související články