Příruční slovník naučný

Z Multimediaexpo.cz

Příruční slovník naučný

Příruční slovník naučný je čtyřsvazková encyklopedie, vydávaná v Československu mezi lety 19621966.

Slovník vydala Československá akademie věd. Cílem bylo nahradit starší Ottův slovník naučný novým dílem, které by lépe odráželo politické změny po roce 1948 a které by vyjadřovalo pohled vládnoucí Komunistické strany Československa.

Autoři se považovali za tvůrce první socialistické encyklopedie v zemi. Vedle tradičních témat je velký prostor věnován tendenčně podaným informacím o světovém komunistickém hnutí, komunistickým vůdcům a zemím tzv. východního bloku.

Hlavním redaktorem celého díla byl akademik Vladimír Procházka. Každý ze čtyř dílů má okolo osmi set stran.

Díly

Svazek 1 2 3 4 Celkem
Rozsah A-F G-L M-Ř S-Ž
Rok vydání 1962 1963 1966 1967
Počet stran 820 932 960 936 3 648
Náklad 50 000 75 000 93 000 93 000
Redakční uzávěrka 1961 31.8.1963 31.12.1964 31.5.1966
Obrázků v textu 843 1 177 1 089 894 4 003
Přílohy 53 34 38 98 223
Černobílých obrázků v přílohách 550 418 318 455 1 741
Barevných obrázků v přílohách 84 133 216 31 464
Barevných map v přílohách 34 7 9 13 63
Cena svazku v Kčs 85 85 88 90 348

Související články

Literatura

  • HARTMANOVÁ, Dagmar. Historie československé encyklopedistiky 1945–1992. Národní knihovna : knihovnická revue, 2000, čís. 2–3, s. 80–88. Dostupné online. ISSN 1214-0678.