Východní blok

Z Multimediaexpo.cz

Státy východního bloku
Mapa věnovaná posunu hranic (a také znázorněním států získávajících nové území), mocnostem ovládající okupační zóny, jejich rozloze, a rozdělení samotného Berlína.
EasternBloc BorderChange38-48.png

Pojem Východní blok bylo neoficiální označení Sovětského svazu a jeho politických satelitů; jako protiklad proti nim byl Západ. Vojenskou organizací východního bloku byla Varšavská smlouva, hospodářskou pak RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci), obě měly sídlo v Moskvě. Přestože země, které do tohoto uspořádání patřily byly formálně nezávislé, fakticky byly z velké části závislé na politice SSSR. To se prokázalo, když sovětská vojska potlačila občanské nepokoje v NDR (1953), Maďarsku (1956) a při sovětské invazi do Československa (1968). Albánie byla součástí Východního bloku pouze do roku 1956, kdy se albánská politická scéna přeorientovala na Čínu. Byl to důsledek roztržky mezi SSSR a Čínou, následně vládnoucí strana PPSH označila Chruščovovy reformy za revizionismus. Přestože Jugoslávie byla od roku 1946 oficiálně socialistickou zemí, nikdy se hospodářsky ani kulturně neorientovala na SSSR. Spolupracovala také se západní Evropou, nikoli pouze s východní. Země byla oficiálně neutrální, odmítala dělení světa na dva bloky supervelmocí a pomáhala založit Hnutí nezúčastněných zemí.

Obsah

Seznam zemí

Střední a východní Evropa

Za studené války se evropské satelity SSSR nazývaly ne zcela geograficky přesně Východní Evropa, anglicky Eastern Europe. Po rozpadu „Východního bloku“ 1989/90 se široce začal používat anglický pojem Central and Eastern Europe, (CEE) – od spolupráce vlád a jejich organizací, NGOs, ekonomické spolupráce po obchodní společnosti. Český překlad Střední a východní Evropa (SVE) ale není tak rozšířen.

Související články

Externí odkazy