V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Perioda (fyzika)

Z Multimediaexpo.cz

jeden perioda

Perioda označuje ve fyzice fyzikální veličinu, která udává dobu trvání jednoho opakování periodického děje. Perioda tedy označuje dobu potřebnou k tomu, aby se systém dostal zpět do výchozího stavu.

Značení

  • Symbol veličiny: \(T\)
  • Základní jednotka SI: sekunda, značka jednotky: s
  • Další jednotky: viz čas

Vztah k jiným veličinám

Mezi frekvencí \(f\) a periodou \(T\) platí vztah

\(f = \frac{1}{T}\)


Při popisu kmitání a vlnění se používá také úhlová frekvence (úhlový kmitočet) \(\omega\), tzn.

\(T = \frac{2\pi}{\omega}\)

Mezi periodou \(T\) a vlnovou délkou \(\lambda\) platí vztah

\(T = \frac{\lambda}{v}\),

kde \(\lambda\) je vlnová délka a \(v\) je fázová rychlost.

Související články