V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Vlnová délka

Z Multimediaexpo.cz

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění které kmitají ve fázi.

Obsah

Značení

Výpočet

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

\(\lambda = vT = \frac{v}{f}\),

kde \(T\) je perioda, \(f\) frekvence vlnění a \(v\) je fázová rychlost šíření vlnění.

Vlastnosti

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí do jiného prostředí, jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu n12, ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

\( \lambda_2 = \lambda_1 n_{12} \).

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

\( \lambda = \frac{h}{p} = \frac {h}{mv} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \),

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Souvisejí články

Externí odkazy