Vlnová délka

Z Multimediaexpo.cz

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění které kmitají ve fázi.

Obsah

Značení

Výpočet

K vyjádření vlnové délky lze použít vztah

,

kde je perioda, frekvence vlnění a je fázová rychlost šíření vlnění.

Vlastnosti

Když světlo (a obecněji elektromagnetické vlnění) přechází z prostředí do jiného prostředí, jeho vlnová délka se násobí relativním indexem lomu n12, ale frekvence zůstává stejná. Vlnová délka se mění dle vztahu:

.

Louis-Victor de Broglie objevil, že i částice lze popsat vlnovou délkou:

,

kde h je Planckova konstanta, p je hybnost, m hmotnost, v rychlost a c rychlost světla.

Souvisejí články

Externí odkazy