Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Petrolej

Z Multimediaexpo.cz

Na modro obarvený petrolej

Petrolej neboli kerosin (zastarale kerosen) je bezbarvá hořlavá uhlovodíková kapalina podobná naftě. Používá se jako palivo, jeho výhřevnost je 43,1 MJ/kg.

Výroba

Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C a 275 °C (uhlíkové řetězce od C12 do C15). Petrolej byl poprvé připraven roku 1846 Abrahamem Gesnerem.

Použití

Je stále používán v petrolejových lampách. V současnosti je používán v letadlech s tryskovým pohonem. Druh petroleje známý jako RP-1 spalovaný s kapalným kyslíkem se používá jako raketové palivo. Byl také použit roku 1905 v New Orleans pro úpravu velkých ploch stojaté vody k prevenci rozmnožování moskytů přenášejících žlutou horečku. Dále je také používán jako palivo do přenosných vařičů. Existují také přenosná kamínka na petrolej používaná při kempování nebo také jako nouzový zdroj tepla při výpadku napájení z elektrorozvodné sítě. Pevná kamna na petrolej jsou oblíbená hlavně v Japonsku, kde lze petrolej zakoupit u jakékoliv čerpací stanice pohonných hmot. Použití nalézá také jako rozpouštědlo. Při artistické produkci („tancování s ohněm“) se používá také petrolej, avšak smí se používat jen venku, jelikož vznikají spaliny, které mohou být ve větší koncentraci nebezpečné. Může být použit také na odstranění vší z vlasů, to je ale bolestivé a nebezpečné. Také se v něm uchovávají látky s redoxními schopnostmi, například alkalické kovy.