Kamna

Z Multimediaexpo.cz

Kamna Musgraves

Kamna (buď od praslovanského slova *kamy "kámen", původně "kamenné ohniště"[1] nebo z italského camino "krb"[2]) jsou tepelné zařízení, které se používá k vytápění nebo vaření. Jsou vyráběna z litiny, kamene nebo jiných nehořlavých materiálů. Teplo v kamnech vzniká spalováním paliva, tedy chemickým procesem jeho oxidace, kdy je uvolňována chemická energie vázaná v palivu. Kouř (spaliny) a další produkty hoření jsou odváděny do komína a odtud pak ven do ovzduší, nespalitelné zbytky paliva (popel) propadají do popelníku ve spodní části. Popelníková dvířka bývají opatřena nastavitelnou clonou k regulaci tahu. Jako palivo slouží nejčastěji dřevo nebo uhlí, popřípadě koks. Horní část kamen upravená k vaření se nazývá plotna. Plotna bývá nejčastěji součástí specializovaných kamen primárně určených pro přípravu jídel a pokrmů, taková kamna se pak nazývají sporák (sporáková kamna).

Obsah

Americká kamna

Americká Kamna Maják Automat 112

Americká kamna jsou kamna s mosaznými doplňky, ventilací a často mají vysokou cenu. Jsou konstruována na vytápění celého bytu.

Krbová kamna

Krbová kamna jsou vyráběna z kovu, kamenů nebo betonu. Používají se na vyhřívání místnosti.

Etážové topení

Specializovaná kamna jsou také nezbytnou součástí etážového topení, kdy je ve specializovaných kamnech zahřívána voda, která je běžným systémem ústředního topení rozváděna do všech místností v bytě nebo v domě.

Typy kamen

Podle obchodních názvů

Reference

  1. Josef Holub, František Kopečný: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1952, s. 161. V ostatních slovanských jazycích se kamna označují jako pec.
  2. HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-23715-0. S. 229.  

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kamna