Pilíř

Z Multimediaexpo.cz

Villard de Honnecourt, Hutní kniha, nákresy řezů gotickými svazkovými pilíři (pod nimi profily kružeb), Francie, 13 století

V klasické řádové architektuře je pilíř nosným prvkem čtvercového či obdélného průřezu. Pokud má kruhový průřez, hlavici a patku (dórský sloup pouze hlavici) nazýváme jej sloup. Může být opatřen náběžní římsou a soklem. Je-li pilíř částečně zapuštěn do zdiva, nazýváme jej termínem polopilíř, pokud je jeho hlouka výrazně menší než šířka (nemá nosnou, ale pouze dekorativní funkci) a je opatřen hlavicí a patkou, navýváme jej pilastr, pokud hlavici a patku nemá, jedná se o lisénu

V gotické architektuře není v literatuře vymezení termínů sloup a pilíř používáno tak striktně. Přesto by se termínem „sloup“ měly označovat pouze prvky, které vskutku mají kruhový průřez, hlavici a patku. Všechno ostatní by se mělo nazývat termínem „pilíř“, přičemž je tak nazýván i nosný prvek tvořený svazkem prutů (přípor) o velmi složitém celkovém průřezu. Nazýváme jej pak „svazkový pilíř“.

V moderní architektuře je termínem pilíř chápán nosný prvek větší mohutnosti, například v případě mostů. Často se používá také termín „opěrný pilíř“, což je zpravidla blok zdiva podpírající například starší poškozenou zeď.

Související články