Sloup (architektura)

Z Multimediaexpo.cz

Řada korintských sloupů chámu v syrské Palmyře

Sloup je základním prvkem klasické řádové architektury. Ta se proto nazývá také termínem „systém sloupových řádů“. Sloup je nosným prvkem zásadně kruhového průřezu. Pokud je průřez čtvercový, nazýváme jej slovem pilíř.

Sloup mívá hlavici a patku (s výjimkou dórského sloupu, který patku postrádá). Část mezi patkou a hlavicí, tvořící většinou objemově největší složku sloupu, nazýváme dřík. Sloup bývá vybaven entasí (zakřivením), může mít kanelury (žlábkování).

Je-li sloup částečně zapuštěn do zdiva, nazýváme jej termínem polosloup. Při čtvercovém průřezu prvku je ekvivalentem polosloupu, pilastr, případně polopilíř.

Románské sloupy mají patku s krychlovou základnou a horní části mají kruhový tvar. Trojúhelníkový klín, který při tom vznikne, bývá vyzdoben listovými motivy nebo postavami. Dřík bývá často spirálovitý nebo vyzdoben kosočtvercovým vzorem.

V románských sloupořadích bývá často kladen důraz na to, že každý sloup a každá hlavice má individuální zpracování. Hlavice románského sloupu je stejně jako patka krychlová, přičemž dolní hrany jsou zaoblené, tak aby se napojila na okrouhlý profil sloupu. Románské hlavice jsou často ozdobeny listovým a postavami. Románské křížové chodby nebo kolonády mají často dvě řady sloupů.

Zvláště cenná a neobyčejně vzácná forma románských sloupů je zvířecí sloup. Skvělý příklad tohoto sloupu se dochoval v německém městě Freising v kryptě místní katedrály.

V gotické architektuře není vymezení termínu sloup a pilíř požíváno tak striktně, ač by mělo být. Slovem „pilíř“ je zde nazýván i nosný prvek tvořený svazkem prutů (přípor) o velmi složitém celkovém průřezu. Termínem sloup se také často nazývá nosný prvek, který není opatřený hlavicí, nýbrž pouze množstvím samostatných konzol, z nichž vybíhají žebra, případně přímo bezprostředně vybíhajících žeber atp.

V moderní architektuře je vymezení termínů sloup a pilíř taktéž poměrně vágní. Rozdíl je hlavně v jejich mohutnosti. Zatímco pilíř je širší, sloup je štíhlejší prvek.

Sloupy mají v moderní době hojné industriální využití. Používají se například jako:

Související články