Poleptání

Z Multimediaexpo.cz

Poleptání na paži, způsobené zpuchýřující otravnou látkou, například yperitem
Poleptání způsobené yperitem během první světové války

K poleptání dochází, když je živá tkáň vystavena žíravině, například silné kyselině nebo zásadě. Může způsobit rozsáhlé poškození tkáně. Poleptání se klasifikují podle standardní klasifikace popálenin. Mezi hlavní druhy dráždivých a žíravých látek patří kyseliny, zásady, oxidační činidla, rozpouštědla, redukční a alkylační činidla. Poleptání mohou způsobovat také některé druhy chemických zbraní, například zpuchýřující látky (kupř. yperit nebo lewisit) nebo látky způsobující kopřivku (kupř. fosgenoxim). Pro poleptání je charakteristické:

  • narozdíl od popálenin není přítomen zdroj tepla
  • vzniká okamžitě při kontaktu s chemikálií
  • může být velmi bolestivé nebo naopak nemusí být hned zjevné či zjistitelné

Konkrétní příznaky poleptání závisí na konkrétní chemikálii. Patří mezi ně svědění, zbělení nebo ztmavnutí kůže, zvýšená citlivost, dýchací potíže, vykašlávání krve, nekróza tkáně, případně smrt. Běžnými zdroji poleptání jsou dusičnan stříbrný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný (louh) a hydroxid vápenatý (vápno). K poleptání může dojít při přímém kontaktu žíraviny s povrchem kůže či očí, při vdechnutí nebo požití. Mezi profese, kde se vyskytuje poleptání, patří chemická výroba, těžba, medicína a podobně.

Související články

Reference

Externí odkazy