Hydroxid vápenatý

Z Multimediaexpo.cz


Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ca(OH)2. Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna. Lze ho připravit také srážením při směšování vodného roztoku chloridu vápenatého s vodným roztokem hydroxidu sodného. V přírodě se vyskytuje jako nerost portlandit, který je ale poměrně vzácný, vyskytuje se ve vulkanických, plutonických a metamorfních horninách. Objevoval se též v hořících uhelných slojích. Je to jedna z mála pevných látek, jejíž rozpustnost ve vodě s rostoucí teplotou klesá. Zahřeje-li se hydroxid vápenatý na 512 °C, parciální tlak vody v rovnováze s hydroxidem vápenatým dosáhne 101 kPa a dochází k rozkladu na oxid vápenatý a vodu[1]. Suspenze jemných částic hydroxidu vápenatého se nazývá vápenné mléko (při menším obsahu vody vápenná kaše). Vodný roztok se označuje jako vápenná voda. Hydroxid vápenatý je středně silná zásada, bouřlivě reaguje s kyselinami a v přítomnosti vody poškozuje mnoho kovů. Vápenná voda se mléčně zakaluje průchodem oxidu uhličitého, protože se sráží vznikající uhličitan vápenatý, což lze zapsat reakcí: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Obsah

Použití

Díky silně zásaditým vlastnostem se hydroxid vápenatý používá v široké škále oblastí:

Zdravotní rizika

Expozice hydroxidu vápenatému přináší rizika pro lidské zdraví[4]:

Při chronické expozici dermatitida nebo vážné podráždění kůže.

Související články

Reference

  1. HALSTEAD, P.E., Moore, A.E. The Thermal Dissociation Of Calcium Hydroxide. Journal of the Chemical Society, 1957, roč. 769, s. 3873. DOI:10.1039/JR9570003873.  
  2. GOMES, Brenda, et al. In Vitro Antimicrobial Activity of Calcium Hydroxide Pastes and Their Vehicles Against Selected Microorganisms. Brazilian Dental Journal, 2002, roč. 13, čís. 3. Dostupné online [cit. 2008-02-05]. DOI:10.1590/S0103-64402002000300002.  
  3. [1]
  4. MSDS Calcium hydroxide


Hydroxidy s prvkem v oxidačním čísle II.

Hydroxid hlinečnatý (Al(OH)2) • Hydroxid barnatý (Ba(OH)2) • Hydroxid beryllnatý (Be(OH)2) • Hydroxid kademnatý (Cd(OH)2) • Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) • Hydroxid kobaltnatý (Co(OH)2) • Hydroxid měďnatý (Cu(OH)2) • Hydroxid železnatý (Fe(OH)2) • Hydroxid olovnatý (Pb(OH)2) • Hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2) • Hydroxid rtuťnatý (Hg(OH)2) • Hydroxid nikelnatý (Ni(OH)2) • Hydroxid palladnatý (Pd(OH)2) • Hydroxid stříbrnatý (Ag(OH)2) • Hydroxid strontnatý (Sr(OH)2) • Hydroxid cínatý (Sn(OH)2) • Hydroxid titanatý (Ti(OH)2) • Hydroxid vanadnatý (V(OH)2) • Hydroxid zinečnatý (Zn(OH)2)