Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Post Office Protocol

Z Multimediaexpo.cz

Internetové protokoly
Aplikační vrstva
Transportní vrstva
Síťová vrstva
Linková vrstva
Fyzická vrstva

Post Office Protocol, známý také jako POP3 (anglicky: Post Office Protocol version 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení. POP3 protokol byl standardizován v roce 1996 v RFC 1939.

POP3 je následníkem protokolů POP1 a POP2 (označení POP už dnes téměř výhradně znamená POP3). V současné době používají téměř všichni uživatelé elektronické pošty pro stahování emailů programy využívající POP3.

POP3 je výhodný pro uživatele, kteří mají časově omezené připojení k Internetu (jako je např. telefonní připojení). Zprávy si ze svého poštovního serveru pouze stáhnou, odpojí se a můžou si číst doručené emaily libovolně dlouho a být při tom offline (odpojen od Internetu). Menší nevýhodou (ale pro někoho to může být i vyhodné) je fakt, že po přenesení zpráv ze serveru do klienta (tzn. počítače, do kterého budete stahovat zprávy) se na serveru tyto zprávy smažou. Jistá výhoda může být v tom, že pokud dostáváte mnoho pošty nebo velké emaily a nemáte na serveru velký prostor pro zprávy, tak budete mít všechny zprávy pouze doma na počítači a na poštovním serveru bude vždy místo pro další. Nicméně většina poštovních klientů umožňuje zanechání zprávy na serveru.

Ne každému uživateli bude asi vyhovovat fakt, že si nemůže vybrat, jaké zprávy se mu stáhnou. Stáhnou se mu všechny zprávy, třeba i ty, které uživatel číst nechce, nebo spam (pokud ho již nefiltruje poštovní server). Většina POP3 serverů sice umožňuje stáhnout i pouze hlavičky zpráv (a následně vybrat zprávy, které se stáhnou celé), ale podpora v klientech vesměs chybí. Tuto nevýhodu může odstranit protokol IMAP, který pracuje se zprávami přímo na serveru.

Pro odesílání zpráv se používá protokol SMTP, nezávisle na použitém protokolu pro příjem pošty.

Obsah

Zabezpečení

Jako mnoho jiných starších internetových protokolů, POP3 původně podporoval jenom nešifrované přihlašovací mechanismy. Ačkoli v POP3 je běžný jednoduchý (nezabezpečený) přenos hesel, podporuje současně několik autentizačních metod ověřování na různých úrovních ochrany před neoprávněným přístupem k cizí poštovní schránce. Jedna taková metoda, APOP (kterou základní specifikace definuje jako „volitelný příkaz“), užívá MD5 hash funkci pro zabezpečený přenos hesla od klienta na server. Klienti podporující APOP jsou například Mozilla, Thunderbird, Eudora a Novell Evolution. Klienti mohou také kódovat celou POP3 komunikaci užitím SSL nebo modernějšího TLS.

Komunikace

Protokol POP3 má pro své účely vyhrazen TCP port 110. Komunikace probíhá na principu výměny zpráv mezi klientem a serverem. Příkaz vždy začíná na začátku řádky, v základní implementaci POP3 mají příkazy 3 nebo 4 znaky. Příkazy nerozlišují velká a malá písmena. Za příkazem můžou následovat další argumenty, oddělené mezerami. Řádky jsou oddělovány pomocí CRLF. Každá odpověď od serveru musí začínat indikací stavu operace - buď +OK, nebo -ERR. Následovat může textový řetězec s popsaným důvodem stavu. POP3 implementace jsou často poměrně komunikativní a dají se užívat i „ručně“.

Příklad komunikace mezi klientem a serverem

S: <server naslouchá na TCP portu 110>
C: <otevření spojení></font>
S:  +OK POP3 server ready <1896.697170952@dbc.mtview.ca.us>
C:  APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb</font>


 Klient posílá jméno a heslo (USER, PASS) -->
 C:  USER mrose
 S   +OK User accepted
 C:  PASS mrosepass
 S   +OK Pass accepted


S:  +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)
C:  STAT</font>
S:  +OK 2 320
C:  LIST</font>
S:  +OK 2 messages (320 octets)
S:  1 120
S:  2 200
S:  .
C:  RETR 1</font>
S:  +OK 120 octets
S:  <POP3 server posílá 1. zprávu>
S:  .
C:  DELE 1</font>
S:  +OK message 1 deleted
C:  RETR 2</font>
S:  +OK 200 octets
S:  <POP3 server posílá 2. zprávu>
S:  .
C:  DELE 2</font>
S:  +OK message 2 deleted
C:  QUIT</font>
S:  +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)
C: <uzavření spojení></font>
S: <server čeká na další spojení>

Shrnutí

 • POP3 pracuje přes TCP/IP připojení užívající TCP port 110.
 • Používá se pro rychlé a pohodlné stahování zpráv ze serveru do vlastního počítače.

Podívejte se také na

RFC s přímým vztahem k POP3

 • RFC 1939 – "Post Office Protocol - Version 3"
 • RFC 2449 – "POP3 Extension Mechanism"
 • RFC 1734 – "POP3 AUTHentication command"
 • RFC 2222 – "Simple Authentication and Security Layer (SASL)"
 • RFC 3206 – "The SYS and AUTH POP Response Codes"