Fiber distributed data interface

Z Multimediaexpo.cz

Internetové protokoly
Aplikační vrstva
Transportní vrstva
Síťová vrstva
Linková vrstva
Fyzická vrstva

Fiber distributed data interface (FDDI) je síť s kruhovou topologií. Byla to první síť s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s a byla původně navržena pro sítě MAN. Byla vyvinuta institutem ANSI někdy v 80. letech s mezinárodním označením ISO 9314.

Kruhové uspořádání je tvořeno dvěma kruhy pro opačné směry přenosu (jeden je záložní pro případ poruchy). Obnovení funkčnosti je založeno na automatickém uzavření smyčky v nejbližších uzlech, ve kterých došlo k poruše. Délka kruhu je tak skoro dvojnásobná a stejně i počet uzlů. Používá se pro optické kabely i pro kroucenou dvojlinku označovanou jako CDDI (Copper DDI)

Specifikace FDDI

1. protokol fyzické vrstvy

protokol určuje použití optických kabelů, konektorů a hardwarových požadavků. Dále definuje kódování/dekódování, načasování zabalení dat pro přenos sítí, nebo na vyšší vrstvu protokolu fyzické vrstvy - Physical Layer protocol - (PHY), nebo protokolu fyzické vrstvy síťové závislostí - Physical Layer Media Dependent - (PHD) - vyšší a nižší vrstva protokolu fyzické vrstvy.

2. protokol přístupu k médiu (MAC)

protokol určuje přístup k přenosovému zařízení a ověřuje validitu doručených dat.

3. protokol správy stanice a kruhu (SMT - station management)

Protokol správy linkového spoje je založen na IEEE 802.2 Maximálně je možné zapojit 1000 zařízení o celkové délce sítě 200 km.

připojení počítačů

1. pouze k hlavnímu kruhu Single Attached Stations (SAS)
2. k hlavnímu i záložnímu kruhu Dual Attached Stations (DAS)

v případě poruchy se hlavní kruh odpojí a zapojí se záložní