Prales

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Prales

Prales je přirozeně volně a nerušeně rostoucí les. Prales není žádným způsobem přímo (těžbou dřeva nebo jiným průmyslovým využitím) ani nepřímo (znečištěním nebo jinou ekologickou zátěží), ovlivňován člověkem. V praxi se tato definice používá volněji, neboť člověk svou činností ovlivňuje celou planetu a podle shora uvedené definice na Zemi už de facto žádný prales neexistuje.

Pralesy v Česku

Pralesy v Česku v pravém slova smyslu již neexistují. Některé izolované prostory mají charakter pralesa, ale jsou nepřímo ovlivňovány člověkem (znečištění vzduchu).

Související články

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace