Morava (řeka)

Z Multimediaexpo.cz

Morava v Olomouci (2014)

Morava (německy:March) je řeka na Moravě v České republice. Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy a Čech. Na dolním toku tvoří státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskem a mezi Slovenskem a Rakouskem. Tato nejdůležitější moravská řeka, která protéká jejím územím od severu na jih, je levým přítokem Dunaje. Je dlouhá 354 km (z toho 269,6 km na území Česka). Povodí má rozlohu 26 658 km² (z toko 20 692,4 km² na území Česka).

Jméno řeky Moravy patří mezi nejstarší staroevropské názvy vodstev s původním významem voda, močál. Řeku pojmenovalo již předkeltské obyvatelstvo, a to na jejím dolním toku. Podle názvu řeky byla pojmenována i historická země Morava, jejíž hydrologickou osu řeka tvoří.[1]

Obsah

Průběh toku

Pramen Moravy pod vrcholem Králického Sněžníku

Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v katastrálním území Velká Morava, v nadmořské výšce 1380 m v upravené studánce. Hluboké údolí odděluje východní a západní hřbet pohoří Králického Sněžníku. V jižním úbočí Králického Sněžníku vytváří strmý žleb, kde přijímá několik potoků. Má zde charakter rychle mohutnícího horského potoka, níže pak říčky s rychlou čistou vodou. V Jeseníkách přibírá tři větší toky: Krupá, Branná a Desná. Pak protéká Branenskou vrchovinou a kolem Zábřehu, kde se do ní vlévá Moravská Sázava. Poté přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. V tomto úseku se do Moravy vlévá Třebůvka, Oskava a Trusovický potok. Morava dále protéká největším a metropolitním městem na Hané Olomoucí. V Troubkách u Přerova se do ní vlévá Bečva, která odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih ve sníženině mezi Českomoravskou vysočinou a Západními Karpaty. Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál. Dále pak řeka protéká moravským Slováckem. Následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem Přívozem a Rohatcem, kde protéká územím Moravská Sahara. Zde u obce Rohatec začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici. Tuto hranici tvoří až k nejjižnějšímu bodu katastrálního území města Lanžhot, kde se stéká s Dyjí. Současný průběh tohoto hraničního úseku má Morava od roku 1977, kdy zde bylo dokončeno jeho narovnání[2] a značné prohloubení[3], provedené v letech 1969-1977[4]. V letech 1975-1989 došlo ještě k úpravě soutoku Moravy a Dyje[5]. Morava pak dále teče jižním směrem, kde až po soutok s Dunajem u Bratislavy-Devína tvoří rakousko-slovenskou státní hranici. Na Slovensku je jedním z nejznámějších přítoků řeka Myjava.

Sídla

Morava v Olomouci (2014)

Na území Moravy protéká řeka například Litovlí, Olomoucí, Kroměříží, Otrokovicemi, Napajedly, Uherským Hradištěm, Uherským Ostrohem nebo Veselím nad Moravou či Kojetínem.

Přítoky

Pravostranné

Levostranné

U Veselí nad Moravou bylo vybudováno rameno Nová Morava. Do Moravy se u Bzence-Přívoz vlévá Syrovinka. U Strážnice Velička

Vodní režim

Jez na Moravě poblíž Otrokovic.
Ústí Moravy do Dunaje.

Nejvyšší průtok má na jaře. V létě hladina klesá a opět stoupá na podzim díky dešťovým srážkám.

Hlásné profily

Průměrný průtok v jednotlivých místech zachycuje tabulka:

místo říční km plocha povodí průměrný průtok (Qa) stoletá voda (Q100)
Vlaské (Malá Morava) 331,20 96,78 km² 1,96 m³/s 72,5 m³/s
Raškov (Bohdíkov) 322,80 349,9 km² 6,27 m³/s 189,0 m³/s
Moravičany 272,80 1559,2 km² 17,80 m³/s 394,0 m³/s
Hynkov (Příkazy) 251,14 2250,46 km² 20,80 m³/s 483,0 m³/s
Olomouc - Nové Sady 232,30 3323,94 km² 27,10 m³/s 551,0 m³/s
Kroměříž 193,70 7030,31 km² 51,30 m³/s 860,0 m³/s
Spytihněv 169,20 7891,12 km² 55,40 m³/s 817,0 m³/s
Strážnice 133,50 9145,84 km² 59,60 m³/s 790,0 m³/s
Lanžhot 79,00 9721,81 km² 65,00 m³/s 791,0 m³/s
ústí 0,00 26658,00 km² 120,00 m³/s

Povodně 1997

Povodně v červenci 1997 byly největšími povodněmi v historii samostatné České republiky. Vyžádaly si 25 lidských životů a škody v hodnotě 63 miliard . Povodně nastaly kvůli abnormálním srážkám v Jeseníkách. Kvůli rozvodněné Moravě a Odře muselo být evakuováno přes 250 obcí.

Využití

Využívá se k zavlažování a zisku vodní energie. Je to jedna z nejvíce upravených řek v České republice. Všechny meandrující úseky kromě dvou byly upraveny a zkráceny. Jako prevence povodní slouží četné hráze a odlehčovací ramena.

Reference

  1. ŠRÁMEK, Rudolf, MAJTÁN, Milan, Lutterer, Ivan: Zeměpisná jména Československa, Mladá fronta (1982), Praha, str. 202.
  2. http://www.pmo.cz/zp/2005/5/zpravodaj_5_05.pdf
  3. http://www.lesycr.cz/cs/download/gs-souhrny/hydrologie_luzniho_ekosystemu.pdf
  4. http://www.chmu.cz/meteo/CBKS/sbornik02/klimanek.pdf
  5. http://www.chmu.cz/meteo/CBKS/sbornik02/klimanek.pdf

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Morava (řeka)
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Morava (řeka)