Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Sbor (církev)

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Sbor je označení pro místní církevní společenství, užívané zejména v protestantských denominacích. V římskokatolické tradici se obdobný institut nazývá farnost. Sbor v určitém městě či oblasti je tvořen věřícími daného vyznání. Většinou je samostatnou právnickou osobou. Veden je staršovstvem v čele s farářem či kazatelem (správcem sboru). K bohoslužbám se schází v kostele, modlitebně nebo pronajatých prostorech. Na místech, kde není dostatek věřících k založení samostatného sboru, vytváří stanice (tzv. kazatelské stanice), které jsou součástí daného sboru. (V některých církvích existuje i mezistupeň mezi kazatelskou stanicí a sborem – tzv. filiální sbor.) V evangelických církvích je často sbor označován jako farní sbor. Někdy (zejména ve starší literatuře) se namísto pojmu sbor užívá ve stejném významu pojmu obec. Ve staré Jednotě bratrské se pojmem sbor (stč. zbor) též označovala budova, kde se obec věřících shromažďovala; v tomto smyslu se pojmu sboru užívá v současnosti v Církvi československé husitské.

Související články