Pseudonym

Z Multimediaexpo.cz

Pseudonym je krycí jméno nebo umělecká značka, pod kterou autor publikuje své autorské dílo nebo pod kterým člověk z jiného důvodu vystupuje v rámci komunikace s ostatními lidmi.

Bez souhlasu autora není možné totožnost autora prozradit. Právo na pseudonym je jedno ze základních osobních práv - autor má právo rozhodnout zda a jakým způsobem má být autorství autora při zveřejnění uvedeno.

Ten, kdo prozradí pravé jméno autora, dopouští se porušení zákona.

Jiná označení

Alternativní synonymum je slovo alias nebo vulgo (ve smyslu: jinak zvaný). Obě slova je možno použit i v případě přezdívky. V angličtině se používá alias a akronym aka (též a.k.a., ze slov also known astéž známý jako), který se někdy (chybně) promítne i do české mluvy.

Přezdívka

V oblasti informačních technologií může alias (podle kontextu) též znamenat:

  • obecně: alternativní pojmenování určitého objektu, například za účelem zkrácení jeho původního jména pro pohodlnější práci s ním
  • symbolický odkaz u souboru delšího jména
  • např. v SQL se jako alias označuje alternativní označení (nejčastěji) sloupce nebo tabulky pomocí klíčového slova AS.
  • v některých skriptovacích jazycích se jako alias funkce označuje funkce jiného jména, provádějící stejnou činnost (např. jejich seznam pro jazyk PHP[1])
  • v některých hypertextových nápovědách se jako alias označuje to, co na wikipedii funguje jako přesměrovávací stránka (tedy heslo vytvořené pouze z toho důvodu, aby usměrnila uživatele).
  • hovorové označení pro aliasing.

Související články