Rady zkušeného ďábla

Z Multimediaexpo.cz

Rady zkušeného ďábla (orig. The Screwtape Letters) je křesťanská fikce C. S. Lewise, poprvé publikovaná v roce 1942.

Kniha má podobu série 31 dopisů zkušeného pekelného úředníka Zmarchroba (orig. Screwtape) jeho synovci Tasemníkovi (orig. Wormwood), který se teprve učí jak svádět člověka („pacienta“) ke hříchu a zajistit mu tak věčné zavržení. C. S. Lewis v knize vykresluje sklony a slabosti člověka, jakož i důsledky, kam mohou vést, a nepřímo tak poskytuje čtenáři mnohé informace ohledně křesťanského života a morálky. Jedná se o jednu z nejúspěšnějších Lewisových knih, která byla přeložena do desítek cizích jazyků.

Obsah

Inspirovaní

Rady zkušeného ďábla inspirovaly celou řadu dalších autorů. V prvé řadě je třeba jmenovat jejich volné pokračování: knihu Jima Foresta E-maily z pekla z roku 2004. Z knih, které nejsou pokračováním, ale jsou zjevně inspirovány, je vhodné připomenout The Snakebite Letters Petera Kreefta (?) a Lord Foulgrin's Letters Randyho Alcorna (2000).

Vliv knihy ovšem překročil hranice literatury: Bonovy postavy MacPhisto a The Fly byly inspirovány touto knihou a poskytla náměť písním Oubliette od The Receiving End of Sirens a My Dear Wormwood od echolynu.

Ukázka z díla

Teď mě napadá jen jedno. Tvůj pacient je teď pokorný; už jsi ho na to upozornil? Každá ctnost nám připadá méně hrozná, pokud si jí člověk je vědom, a obzvlášť to platí o pokoře. Ve chvíli, kdy bude skutečně chudý v duchu, propašuj do jeho mozku příjemnou myšlenku: „Propánakrále, já jsem pokorný!“, a téměř vzápětí se v něm objeví pýcha – pýcha na vlastní pokoru.

Související články

Externí odkazy