Redukovaná hmotnost

Z Multimediaexpo.cz

Redukovaná hmotnost je efektivní hmotnost objevující se v problému dvou těles v Newtonově mechanice.

Zavedení redukované hmotnosti umožňuje řešit problém dvou těles jako pohyb jednoho tělesa.

Značení

Výpočet

Redukovaná hmotnost soustavy dvou těles o hmotnostech a je určena jako

Často se také používá ekvivalentního vztahu

Související články