Remake

Z Multimediaexpo.cz

Remake (anglicky i česky se vyslovuje [],[1][2] česky znamená předělání, přepracování, předělávka) je nové zpracování staršího uměleckého nebo jiného díla, nejčastěji filmu, hudební skladby nebo počítačové hry. Charakteristické je, že remake nevychází z původní (často literární) předlohy, ale napodobuje předchozí zpracování.

Obsah

Počítačové hry

U počítačových her se výraz remake používá pro předělávky her pro novější systémy, neboť starší hry už ani nemusí být možné na dnešních počítačích spustit.

Ve filmu

Hranice, kdy lze označit film jako remake je nejasná, protože tvůrci nového remake nemusí pojmenovat svůj film ve shodě s původní předlohou. Obvykle takový filmový příběh používá tytéž postavy a hlavní dějovou linku svého původního vzoru. Někdy se toto označení používá i pro filmy, které s původním vzorem mají málo co společného. Tvůrci takového filmu označují své dílo jako remake nějakého známého předchůdce čistě z reklamních důvodů. Velmi častý je například remake úspěšných evropských filmů v USA, kdy základní dějová linka je zachována, avšak přenesena do soudobých amerických reálií.

Seznam evropských filmů později natočených znovu v USA

a jiné…

Reference

  1. heslo "remake" v Cambridge Advanced Learner's Dictionary
  2. NASCS, s. 692

Související články