Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Sítnice

Z Multimediaexpo.cz

Sítnice (lat. retina) je vnitřní tenká vrstva oka obratlovců. Její hlavní funkcí je snímání světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku. Anatomicky se člení na deset vrstev. Na vnitřní straně obsahují fotoreceptorické buňky, které se dělí na tyčinky a čípky. Odlišitelná je slepá skvrna, kde jakékoliv světločivné buňky chybí, a žlutá skvrna, kde je naopak vidění nejostřejší.

Mechanismus vidění

Působením světelných paprsků pronikajících do oční koule dochází v tyčinkách a čípcích ke vzniku chemické reakce a následnému vzniku nervových impulsů přenášených do centrálního nervového systému. Látka obsažená ve fotoreceptorech, u které dochází k rozkladu působením světla, se nazývá rodopsin.