Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Nyní začíname budovat super balíček 71 000 souborů (142 000 editací),
který kolem 28. prosince rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Sandžak

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Sandzak01.png
Zeleně a žlutě vyznačený Sandžak

Sandžak je geografické a historické území na Balkáně v současnosti rozdělené mezi Srbsko a Černou Horu. Název je odvozen od Novopazarského sandžaku, bývalé správní oblasti Osmanské říše rozprostírající se (víceméně) na daném území.

Největší město a tradiční centrum oblasti je Novi Pazar (cca 55 000 obyvatel) ležící v srbské části, v černohorské části je největší město Pljevlja (cca 24 000 obyvatel).

V Sandžaku žije vedle sebe množství národností a etnických skupin: Bosňáci (dříve zvaní Muslimové; mají v oblasti mírnou převahu), Srbové, Černohorci, Albánci a další.

Historie

Novopazarský sandžak vznikl po dobytí oblasti Osmanskou říší v 15. století. Po Berlínském kongresu byl v r. 1878 Sandžak obsazen Rakousko-Uherskem. V průběhu první balkánské války (1912) byl Sandžak obsazen srbskými a černohorskými jednotkami a rozdělen mezi Srbsko a Černou Horu. V průběhu první světové války jej opět na čas získalo Rakousko-Uhersko, po jeho rozpadu se stal součástí království SHS (resp. Jugoslávie).

Externí odkazy