Seriál

Z Multimediaexpo.cz

Seriál je obecné označení pro opakující se událost, děj nebo dílo. Obvykle se jedná o sled novinových či časopiseckých článků, reportáží, kreseb, fotografií nebo o audiovizuální dílo.

Dramatické audiovizuální dílo

Seriál v umění je nejčastěji dramatické audiovizuální dílo rozdělené na několik dílů. Jednotlivé díly mají většinou stejný časový rozsah, zpravidla kratší než samostatné dílo (např. „celovečerní“ film). Nejobvyklejšími druhy seriálů jsou rozhlasové a televizní seriály. Počet dílů bývá různý. Některé seriály jich mají skutečně jen několik, jiné stovky. U seriálů je také běžné, že jsou časem přidávány navazující díly. Některé seriály se dělí na sezóny. Sezóna obsahuje zpravidla pevný počet dílů, který se odvysílá v průběhu jednoho roku (mluvíme o premiérovém vysílání seriálu). Běžné počty dílů sezóny jsou 52 (jednou za týden), 26 (jednou za dva týdny) nebo 22 (jednou za dva týdny s vynecháním prázdnin). Některé seriály se snaží každou sezónu částečně ukončit, jiné naopak končí sezónu uprostřed dvoudílu. Díly se většinou označují pořadovým číslem a názvem nebo číslem sezóny, pořadovým číslem v sezóně a názvem (např. 5x23 Já, Borg je 23. dílem páté sezóny Star Trek: The Next Generation). Mezi typicky seriálové žánry patří telenovela (televizní román) a sitcom (situační komedie). Jde o díla bez vysokých uměleckých cílů, vytvářená a vysílaná především pro pobavení. Je pro ně typický jednoduchý děj s důrazem na city a emoce (telenovela) či komické situace (sitcom), vyšší počet dílů a častá vysílací frekvence.

Vzhledem k počtu dílů mají seriály obvykle menší rozpočet na jednotku času než celovečerní filmy. Jejich finanční nákladnost sice snižuje například možnost znovupoužívání kulis a rekvizit, ale často navíc mají méně propracovanou výpravu a pracují na nich méně kvalitní režiséři a herci. To může následně vést k nižší umělecké kvalitě. Populární kvalitní herci také nebývají ochotní se dlouhodobě uvázat na jednom projektu. Naproti tomu ale samozřejmě existují i seriály umělecky hodnotné, ať už finančně náročné či nikoliv.

Seriály začínají pilotním dílem. Tím může být jednoduše první díl, první dva díly tvořící dvojepisodu nebo pilotní film, tedy celovečerní film použitelný samostatně i jako začátek seriálu (označuje se pak jako „nultý díl“ seriálu).

Literatura

  • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.

Související články