Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Severní Porýní-Vestfálsko

Z Multimediaexpo.cz

Poloha spolkové země na mapě Německa
Mapa administrativního členění Severního Porýní-Vestfálska

Severní Porýní-Vestfálsko (německy Nordrhein-Westfalen, zkratka NRW) je nejlidnatější a čtvrtá největší spolková země Německa. Leží na západě země na řekách Rýn, Ruhr a Ems. Její metropolí je velkoměsto Düsseldorf. Severní Porýní-Vestfálsko je průmyslovou základnou Německa. Vzniklo dne 23. srpna 1946 v rámci Britské okupační zóny Německa sloučením dosavadních pruských provincií Vestfálska a Severního Porýní. V dnešním rozsahu pak existuje od 21. ledna 1947, kdy byl k němu připojen dosavadní Svobodný stát Lippe. Spolková země sousedí v rámci Německa s Dolním Saskem na severu a východě, s Hessenskem na jihovýchodě a s Porýním-Falcem na jihu. Na západě hraničí s Belgií a Nizozemím. Území zahrnuje oblast Porúří, které bylo dlouhodobě nejdůležitější průmyslovou oblastí celého Německa. Dodnes zde sídlí firmy jako Krupp, Thyssen, Siemens atd. V 19. století bylo hnacím motorem hornictví a následně hutnictví kovů. Dnes odtud pochází mnoho z vývoje moderního průmyslu a IT. V současnosti stát Porýní-Vestfálsko usiluje o větší propojení se státy Beneluxu, se kterými jej spojují hospodářské zájmy, spojené hlavně s vývozem a dovozem zboží, i kulturou.

Reference

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Severní Porýní-Vestfálsko
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Severní Porýní-Vestfálsko
Německo – Deutschland – (D)
Spolkové země Německa a jejich hlavní města

Bádensko-Württembersko (Stuttgart) • Svobodný stát Bavorsko (Mnichov) • Berlín Braniborsko (Postupim) • Svobodné hanzovní město Brémy (Brémy) • Dolní Sasko (Hannover) • Svobodný stát Durynsko (Erfurt) • Svobodné a hanzovní město Hamburk (Hamburk) • Hesensko (Wiesbaden) • Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin) • Porýní-Falc (Mohuč) • Sársko (Saarbrücken) • Svobodný stát Sasko (Drážďany) • Sasko-Anhaltsko (Magdeburk) • Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) • Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)