Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Mohuč

Z Multimediaexpo.cz


Mohuč (německy Mainz) je hlavní město německé spolkové země Porýní-Falc (německy Land Rheinland-Pfalz). V letech 780/782–1802 bylo centrem vlivné mohučské arcidiecéze, jejíž arcibiskup byl po staletí jedním z říšských knížat a kurfiřtem. Po jejím zániku pak zde byla založena dodnes existující mohučská diecéze.

Nejznámější ze zdejších osobností byl Johannes Gutenberg, vynálezce v oblasti knihtisku, jehož jméno nese Mohučská univerzita. Mohuči se proto občas říká Gutenbergovo město. Bohatá historie zanechala ve městě řadu památek, které společně s bující vinařskou tradicí lákají řadu turistů.

Obsah

Geografie

Mohuč se nachází ve střední části Německa na západním břehu řeky Rýna, při soutoku s Mohanem (Main) ve spolkové zemi Porýní-Falc. V těsné blízkosti města se nachází hranice spolkové země Hesensko. Hranice města je spojena s velkoměstem Wiesbaden a okresem Mainz-Bingen. Středem města prochází přesně 50 stupeň severní šířky. Jižně od města se rozprostírá oblast Rheinhessen, která je proslavená svým vínem.

Historie

První zmínky o zdejším osídlení jsou spojeny s původní usedlostí římských legionářů Moguntiacum, založené roku 13 př. n. l. (starší zdroje uvádějí 38 př. n. l.). Tato usedlost byla skoro 500 let součástí římské říše. Od roku 780 do roku 1803 se Mohuč stala hlavním sídlem arcibiskupů a říšských knížat. Arcibiskup Siegfried III. z Eppsteinu prohlásil v roce 1244 Mohuč za svobodné město (privilegium emancipace od městských pánů), město si udrželo tento titul až do roku 1462. Toto období je také považováno za dobu největšího rozkvětu a rozmachu města. S městem je úzce spojena postava Johannese Gutenberga, který svými inovacemi a vynálezy dosáhl toho, že se knihtisk stal použitelný pro levnou a masovou produkci knih.

Právě postava Johannese Gutenberga se zasloužila v novodobé historii o věhlas Mohuče, kterou v minulých letech navštívily osobnosti jako je anglická královna Alžběta II. (Elizabeth II.), papež Jan Pavel II., americký prezident George H. W. Bush a jeho syn a prezident George W. Bush či francouzský prezident Jacques Chirac.

Obyvatelstvo

Hranice města určovala dlouhá staletí kammenná pevnost, která brzdila rozvoj města a nárůst obyvatelstva. V dávné historii tak počet zdejšího obyvatelstva nepřekračoval 30 000 osob. Až v 19. století došlo k otevření opevnění a vedlo k prudké expanzi a růstu tzv. nového města. Na počátku 20. století počet obyvatelstva překročil magickou hranici 100 000, v současné době se počet blíží 200 000 obyvatelům.

Ekonomika a průmysl

Město je součástí oblasti Frankfurt-Rhein-Main, proto má velmi dobrou infrastrukturu, která se zasloužila o ekonomicky silnou pozici města v německém měřítku (dle studie časopisu Wirtschaftswoche z roku 2005 Mohuč obsadila 4. místo, v roce 2006 místo páté; měřítkem bylo srovnání produktivity, hrubého příjmu obyvatelstva a výše investic). Sídlí zde velké společnosti mezinárodního významu jako je například IBM, specializovaná na informační technologie, farmaceutický magnát Novo Nordisk, dále například společnost Siemens nebo televizní magnáti ZDF a Sat1.

Věda a vzdělání

Domus Universitatis

Velkou tradici zde má oblast vědy, výzkumu a vzdělání. Velkou zásluhu na této tradici má Univerzita Johannese Gutenberga, která je ve světě známá především díky své lékařské fakultě. Univerzita úzce spolupracuje s Mohučskou městskou univerzitní klinikou, která patří v Německu mezi vysoce uznávané instituty. Součástí univerzity je vědecký Max-Plack-Institut neboli Institut Maxe Plancka, specializovaný na výzkumy v oblasti chemie je Otto-Hahn Institut. Gutenbergova univerzita úzce spolupracuje s Karlovou univerzitou v Praze, s Ostravskou univerzitou a s Vysokým učením technickým v Brně.

Sídlí zde také Adademie vědy a literatury (Akademie der Wissenschaften und der Literatur), jejíž součástí je Institut evropských dějin Institut für Europäische Geschichte. Dále pak zde najdeme hudební konzervatoř (Musikhochschule Rheinland-Pfalz), Vysokou odbornou školu stavebních inženýrů a architektů, geoinformatiky a hospodářských věd a Vysokou odbornou školu uměleckých řemesel a umění. V devadesátých letech 20. století zde byla založena Vysoká odborná škola katolická (Katholische Fachhochschule) se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku a praktickou teologii.

Doprava

Městská doprava v Mohuči

Vlaková a autobusová doprava

Zdejším vlakovým nádražím projede denně přes 80 vlaků dálkové přepravy a 440 vlaků regionální přepravy. Nádražím projde denně kolem 55.000 cestujících (zdroj: Německé dráhy Deutsche Bahn [1]). Mohučí projíždí vlaky IC, EC a ICE, jejímž prostřednictvím je město dobře spojeno s velkoměsty Koblenz, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, Mannheim a švýcarským Baselem. Nově jsou cestujícím přístupné i přímé trasy s městy Drážďany, Fulda, Erfurt a Lipsko.

Městská doprava

Městskou dopravu zajišťuje MVG Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH [2] 25i autobusovými a třemi tramvajovými linkami. Zdejší dopravní podnik je součástí integrovaného dopravního systému RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund)[3]. Městskou hromadnou dopravu využívá denně na 150.000 cestujících. Meziměstskou dopravu mezi okolními velkoměsty Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt a přilehlými obcemi regionu Rhein-Main zajišťuje RMV prostřednictvím tratí označovaných S-Bahn.

Letištní a lodní doprava

Blízko města se nachází největší evropské letiště Frankfurt nad Mohanem, které je s centrem města propojeno metrem. Existuje zde i další malé letiště, a to v městské části Finthen. Ve městě se mimo jiné nachází hlavní celní úřad v přístavu pro lodní dopravu. Dle statistiky města zde ročně projede přes 2.000 lodí s objemem nákladu přes 1,3 mil. tun.


Panorama města
Panoramatický pohled na přístav (2007)


Kultura a umění

Letecký snímek

Divadla

Největším zdejším divadlem je Staatstheater, které se nachází na Gutenbergově náměstí. Dalším významným divadlem je Frankfurter Hof, které vzniklo na počátku 19. století. Toto divadlo má především tradici v oblasti zasedání karnevalového představenstva. Místní oslavy masopustu v patří v Německu k těm nejvyhlášenějším. Dále zde působí řada menších divadel, které každý rok uvádějí velkou řadu představení různých žánrů.

Hudba

Milovníci vážné hudby znají pěvecký sbor Mohučské katedrály Mainzer Domchor, který sdružuje na 160 členů a jehož historie sahá do poloviny 19. století. Významný je také Státní filharmonický orchestr Philmarmonisches Staatsorchester Mainz.

Muzea

Nachází se zde řada historických muzeí. Nejznámějším je Gutenberg-Museum, který návštěvníky zasvětí do tajemství knihtisku a typografie. Ke shlédnutí nabízí toto muzeum mimo jiné i historii výrobu papírů a v trezorových prostorech prezentuje přes čtyřicet originálů Gutenbergovy bible. Dalším známým muzeem je Mainzer Fastnachtsmuseum, muzeum Mohučského karnevalu či Museum für antike Schifffahrt, muzeum antických lodí, ve kterém lze shlédnout lodě z římského období.

Budova ZDF

Média

Zdejší mediální koncerny jsou hlavními a největšími zaměstnavateli obyvatelstva. Působí zde televize veřejnoprávní ZDF (das Zweite Deutsche Fernsehen) [4], privátní televize Sat1, místní televizní a rozhlasový vysílatel SWR (Südwestrundfkunk) a televizní kanál der Offene Kanal. Na území města dále působí Radio Rockland Pfalz GmbH & Co. KG a regionální stanice K3 Kulturkanal. Dalším mediálním magnátem je vydavatelství Verlagsgruppe Rhein-Main, které tiskne přes 21 titulů pro více než půl miliónů čtenářů z Hesenska a Porýní-Falc. Mezi největší zdejší deníky patří Allgemeine Zeitung a Rhein-Zeitung z Koblenze. Velmi oblíbeným je místní magazín a univerzitní časopis STUZ [5].

Cestovní ruch

Kirschgarten

Tipy na výlet

Centrum města je charakterizováno především obdobím vrcholného románského stylu a s ním spojená katedrála svatého Martina a svatého Štěpána Dom St. Martin und St. Stephan, která má šest impozantních věží. Interiér katedrály zdobí řada historicky významných uměleckých kousků z období 13. až 18. století, které jsou zasvěceny tehdejším arcibiskupům a svatým. V severní části na náměstí před katedrálou se nachází kašna Marktbrunnen z 16. století, která je odborníky považována za jedinečný dochovalý skvost renesančního stylu v Evropě vůbec. V blízkosti katedrály se nachází Gutenberg-Museum, které nabízí různé druhy prohlídek, jež jsou zajímavé i pro děti. Nedaleko muzea je velké nákupní centrum, za nímž protéká Rýn, na jehož břehu vznikla oblíbená promenáda. Promenádu lemuje řada dalších historických památek, z nichž nejzajímavější je například Mohučská radnice Rathaus a dřevěná věž Holzturm ze 14. století, která byla součástí středověkého opevnění města. Staré město Altstadt Mohuče je charakterizovanáno spletitými uličkami a středověkými hrázděnými domy, ve kterých dnes sídlí především malé butiky a obchodníci s uměleckými předměty. Pěší zónu Gutenbergova náměstí Gutenbergplatz zdobí po celé linii vyznačení 50 stupně severní zeměpisné šířky, nad kterou se tyčí socha Johannese Gutenberga.

Označení ulic

červená a modrá Straßenschilder

Návštěníci Mohuče brzy objeví zvláštnost města , kterou je typické barevné odlišení označení ulic. Jména ulic na červených štítcích určují směr napříč řece Rýn, ulice vedoucí paralelně s Rýnem jsou označeny modře. Bílými štítky jsou označeny ulice v přilehlých částech Mohuče, které jsou Rýnu hodně vzdáleny. Barevné odlišení ulic bylo zavedeno v 2. polovině 19. století, jejím účelem bylo sjednocení číselného označení domů v závislosti na řece Rýn.

Regionální slavnosti

Mainzer Rosenmontagsumzug, Marschall-Wagen
  • Mainzer Fastnacht – Mohučský karneval patří tradičně k největším a nejbohatším karnevalovým akcím Německa. Mohučské spolky se na přelomu ledna/února pravidelně prezentují v bohatě zdobených karnevalových průvodech, maškarních kostýmech a maskách. [6]
  • Mainzer Minipressen-Messe Mohučský veletrh malých tiskařů se koná každé dva roky v květnu. Jde o akci evropského charakteru, jejímž účelem je možnost setkání více jak 300 malých nakladatelství, tiskařských podnikatelů, umělců a autorů. Místem konání je Gutenbergovo muzeum. Tato akce je také nazývána Gutenbergovým maratónen, na festival navazuje Porýnsko-Falcké kulturní léto. [7]
  • OpenOhrFestival je tradičním kulturním festivalem mládeže, který se koná pravidelně na přelomu května/června. Náplní festivalu jsou semináře, debatní kroužky, kabarety a koncerty ke specifickému tématu, které se každoročně obměňuje. [8]
  • Johannisnacht je jednou z největších Mohučských lidových slavností plné poutních atrakcí, hudby, divadla, prezentace lidových zvyků a tradic. Tato akce se koná po dobu čtyř dnů v červnu (kolem 24.června – tzv. Johannistag). Tematicky jsou slavnosti úzce spojené s postavou Johanna Gutenberga. a ročně ji navštíví přes půl milionu návštěvníků.

[9]

  • Mainzer Weinmarkt- Mohučský vinný trh se koná vždy poslední srpnový a první zářijový víkend v městkém parku města Mohuč. Součástí těchto slavností je prezentace místních vinařů, mělců a uspořádání bleších trhů knih a dalších tiskovin.[10]

Správa města

Město je složeno z následujících patnácti okrsků: Altstadt (staré město), Bretzenheim, Drais, Ebersheim, Finthen, Gonsenheim, Hartenberg-Münchfeld, Hechtsheim, Laubenheim, Lerchenberg, Marienborn, Mombach, Neustadt, Oberstadt a Weisenau. Na následující mapě je znázorněno rozložení okrsků.[11] Každý okrsek zastupuje rada města složená z předsedy a třinácti členů rady. Primátorem města je Jens Beutel, zástupce SPD (listopad 2006). Městskou radu dnes tvoří 23 zástupců CDU, 17 zástupců SPD, 9 členů Die Grünen a dalších 11 zástupců politických stran.

Partnerská města

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mohuč
Německo – Deutschland – (D)
Spolkové země Německa a jejich hlavní města

Bádensko-Württembersko (Stuttgart) • Svobodný stát Bavorsko (Mnichov) • Berlín Braniborsko (Postupim) • Svobodné hanzovní město Brémy (Brémy) • Dolní Sasko (Hannover) • Svobodný stát Durynsko (Erfurt) • Svobodné a hanzovní město Hamburk (Hamburk) • Hesensko (Wiesbaden) • Meklenbursko-Přední Pomořansko (Schwerin) • Porýní-Falc (Mohuč) • Sársko (Saarbrücken) • Svobodný stát Sasko (Drážďany) • Sasko-Anhaltsko (Magdeburk) • Severní Porýní-Vestfálsko (Düsseldorf) • Šlesvicko-Holštýnsko (Kiel)