Severní pól
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Severní polokoule - pól
(1) Severní pól
(2) Severní magnetický pól
(3) Severní geomagnetický pól
(4) Severní pól nedostupnosti
Topografie Severního pólu

Severní pól na Zemi je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch, a ze kterého se navíc Země při pohledu dolů jeví, jako by se otáčela proti směru hodinových ručiček. Severní pól se nachází přibližně uprostřed Severního ledového oceánu. Geografický severní pól je situován na 90° zemské šířky.

Obsah

Historie

První výprava na dobytí a prozkoumání severního pólu podniknuta roku 1871 byla vedena Charlesem Francisem Hallem pod patronací Američanů . Výprava nesla označení Polaris expedition (Polární expedice) a skončila katastrofou. Další expedice v dubnu 1895 byla vedena Fridtjofem Nansenem. Expedice dosáhla 86° 14´ severní šířky.

První prokazatelné dosažení severního pólu se podařilo 12. května 1926 posádce vzducholodi Norge. Předchozí výpravy (Frederick Cook 1908, Robert Edwin Peary 1909 a Richard Byrd 1926 - letěl k pólu letadlem jen několik dnů před Norge) nemají dosažení pólu dostatečně prokázáno. Především Peary byl dlouho pokládán za prvního pokořitele severního pólu, ke kterému mělo dojít 6. dubna 1909, výzkumy v 80. a 90. letech minulého století ovšem jeho úspěch zpochybnily. Prvním Čechem na severním pólu byl v roce 1928 František Běhounek, který nad pólem přeletěl ve vzducholodi Italia. Kromě severního pólu geografického ještě existuje severní pól magnetický.

Klima

The media player is loading... Prehravac se nahrava...

Animace zalednění Severního pólu v letech 1990–1999

Severní pól je výrazně teplejší než jižní pól, protože se nachází na úrovni hladiny moře uprostřed severního oceánu (velké množství vody vytváří velkou tepelnou setrvačnost), než v případě, že by se povrch nacházel ve velké nadmořské výšce na kontinentu. Zimní (lednové) teploty na severním pólu se pohybují v rozmezí od asi -43 °C (-45 °F) do -26 °C (-15 °F), v průměru -34 °C (-30 °F). Letní teploty (v červnu, červeneci a srpnu), se pohybují kolem bodu mrazu (0 °C, 32 °F) [1]. Mocnost (tloušťka) ledu na severním pólu se pohybuje kolem dvou až tří metrů tloušťky [2] , a je značně proměnlivá vlivem posuvu ledových ker, jejich zdvihu a poklesu, případně rozlomení a odkrytí vodní hladiny  [3]. Studie prokázaly, že průměrná tloušťka ledu se v posledních letech  [4] snížila. Mnozí to připisují vlivu globálního oteplování, i když tento závěr je značně sporný [3]. Některé odhady uvádějí, že během několika desítek let bude Severní ledový oceán v letních měsících úplně bez ledu [5].

Den a noc na pólu

Na Severním pólu (v oblasti Severního polárního kruhu) je Slunce trvale nad obzorem v letních měsících a trvale pod horizontem během zimních měsíců. Východ Slunce nastává těsně před jarní rovnodennosti (19. březen), slunce pak během tří měsíců vystoupá do nejvyššího bodu nad obzorem (23,5° elevace) kdy dojde k letnímu slunovratu (21. červen) a následně Slunce klesá k obzoru, kdy dojde k jeho západu při podzimní rovnodennosti (24. září). Doba, kdy je Slunce trvale nad obzorem se nazývá polární den, a doba, kdy je slunce pod obzorem se nazývá polární noc.

Soumrak

Vzhledem k vysoké zeměpisné výšce, dochází ke změně trvání soumraku než tak, jak je znám ze středních zeměpisných výšek. Občanský soumrak trvá přibližně dva týdny před východem slunce a po západu slunce, námořní soumrak trvá přibližně pět týdnů před východem slunce a po západu slunce a astronomický soumrak trvá po dobu přibližně sedmi týdnů před východem slunce a po západu slunce. Toto je způsobeno vlivem axiálního naklonění (23,5°) Země a její rotace kolem Slunce. Směr axiálního naklonění Země, stejně jako její úhel vzhledem k rovině oběžné dráhy Země kolem Slunce, zůstává téměř konstantní v průběhu roku (i v dlouhodobém období). Na severní polokouli v létě severní pól směřuje ke Slunci, v průběhu roku, jak se Země se pohybuje kolem Slunce, se severní pól postupně odvrací od Slunce až do zimních měsíců, zimního slunovratu, kdy je Severní pól trvale odvrácen od Slunce. Podobný stav je na Jižním pólu, ale s šestiměsíčním časovým rozdílem.

Teritorium Severního pólu

Čas

Na většině míst na Zemi je místní čas je určen podle zeměpisné délky tak, že denní doba je přibližně shodná a postavením slunce na obloze (v poledne je slunce přibližně na nejvyšším bodě v nadhlavníku). Severní pól (ale i jižní) je výjimkou v tomto uspořádání, neboť zeměpisné délky se zde limitně blíží nule. Slunce zde vychází a zapadá pouze jednou za rok ve všech zeměpisných délkách, tedy i ve všech časových pásmech. Pro Severní pól není určeno pevné časové pásmo a expedice může použít čas GMT nebo národní čas země, odkud expedice pochází. Vzhledem k tomu, že se časová pásma na pólu limitně blíží nule, je oblíbenou kratochvílí na Severním pólu projití všech časových pásem.

Fauna a flóra

I přes kruté podmínky zde žijí mořští a suchozemští savci a lidé. Žije zde polární liška, lední medvěd, polární vlk, tuleni a lachtani. Z vodních živočichů byl zaznamenán výskyt sasanek a neznámých druhů krevet. Množství fauny a flóry na Severním pólu v historickém vývoji Země podřízeno cirkumpolárnímu rozšíření živočichů.

Teritorium Severního pólu

Podle mezinárodního práva, žádná země v současné době nemá nárok na vlastnictví Severního pólu nebo oblasti Severního ledového oceánu který jej obklopuje. Pět zemí v okolí okolí Arktidy, Rusko, Kanada, Norsko, Dánsko (přes Grónsko) a Spojené státy (přes Aljašku), jsou omezeny vzdáleností 200 námořních míl (370 km) [6] od svého pobřeží, kterou si mohou nárokovat jako oblast svého vlivu a nároků. Za touto hranicí je prostor, který je spravován Mezinárodním úřadem pro mořské dno. Při ratifikaci Úmluvy OSN o mořském právu se jednotlivé země zavázaly dodržovat toto ujednání. Norsko (ratifikovalo Úmluvu v roce 1996 [7])), Rusko (ratifikovalo v roce 1997 [7]), Kanada (ratifikovala v roce 2003 [7]) a Dánsko (ratifikovalo v roce 2004 [7]). Z toho vyplývá, že státy před zahájením aktivit v této oblasti musí doložit, že oblast zájmu spadá výlučně pod jejich svrchované území [8]. Oblast pólu je předpokládaným zdrojem surovin a některé státy (např. Rusko) se snaží pomocí sedimentů z mořského dna dokázat, že tyto geograficky patří k jejich území.

Výpravy na pól

přehled výprav a expedic k severnímu pólu, dosažení pólu plavidly je uvedeno samostatně

denrok  dosažený bod  výprava (expedice)způsob
14. srpen1553 72,00° N od Nové Země Sir Hugh Willoughby (Anglie) se společníkylodě Bona Esperanza a Bona Confidentia
červenec1587 72,20° N od Grónska John Davis (Anglie) se společníkylodě Elisabeth, Ellen a Sunshine
červenec1594 77,00° N od Nové Země Williem Barentz (Nizozemí)lodní výprava
17. červen1596 80,18° N ze Špicberků Jacob van Heemskerck (Nizozemí)lodní výprava
16. červenec1607 80,38° N ze Špicberků Henry Hudson (Británie)na lodi Hopewell
16. červenec1766 80,47° N ze Špicberků Vasilij Čičagov (Rusko)na lodích Čičagov, Panov a Babajev
27. červenec1773 80,80° N ze Špicberků Constantine Phipps (Británie)na lodích Racehorce a Carcass
1806 81,50° N ze Špicberků William Scoresby (Británie)loď Resolution
25. červenec1827 82,75° N ze Špicberků William Scoresby (Británie)na saních z lodi Hecla
12. květen1876 83,37° N z ostrova Ellesmere Albert Markham (Británie)na saních
1882 83,40° N z ostrova Ellesmere James Lockwood (Spojené státy)psí spřežení
8. duben1895 86,22° N Fridtjof Nansen a Hjalmar Johansen (Norsko)psí spřežení, z lodi Fram
24. duben1900 86,57° N od Země Františka Josefa Umberto Cagni (Itálie)psí spřežení (nepotvrzeno)
21. duben1908 90,00° N Frederick Cook (Spojené státy)na saních (pouze domnělá pozice)
31. březen1909 87,75° N z ostrova Ellesmere Robert Edwin Peary (Spojené státy)psí spřežení
88,00° N Robert Edwin Peary a 5 členů výpravyoficiálně přiznané prvenství i přes spornou polohu
6. dubenn1909 90,00° N Robert Edwin Pearyna saních
21.duben1925 87,83° N ze Špicberků Roald Amundsen (Norsko) a Lincoln Ellsworth (Spojené státy)2 letadla, ztroskotání při přistání
9. květen1926 90,00° N ze Špicberků Richard Byrd (Spojené státy) s posádkouletecky
12.květen1926 90,00° N Roald Amundsen (Norsko), Lincoln Ellsworth (Spojené státy)vzducholoď Norge, přelet Svalbard-Aljaška
21. květen1937 89,43° N od Země Františka Josefa Ivan Papain (Sovětský svaz)letecky, přistání, založení první arktické stanice
23. duben1948 90,00° N Alexandr Kuzněcov (Sovětský svaz) a 23 dalšíchletecky, přistání, pěšky k pólu
9. květen1949 90,00° N Vitalij Volovič (Sovětský svaz)letecky, seskok padákem
3. květen1952 90,00° N Joseph O. Fletcher a William P. Benedict, piloti USAFletecky Douglas C-47 Skytrain, přistání
19. duben1968 90,00° N Ralph Plaisted (Spojené státy) a 3 dalšíletecky, sněžné skútry, návrat letecky
6.duben1969 90,00° N Wally Herbert (Británie) a 3 dalšípsí spřežení při přejezdu na trase Aljaška-Svalbard
1. květen1978 90,00° N Noami Uemura (Japonsko)sólové dobytí pólu
10. květen1993 90,00° N Miroslav Jakeš (Česko) s expedicí Malachov-Weber North Pole Lightprvní Čech na pólu
2. květen2007 90,00° N expedice pořadu Top Gearautomobily Toyota


Panorama 1905
Expedice cestovatele Williama Zieglera při dobývání Severního pólu v letech 1903–1905.

Plavidla na severním pólu

(přepis názvu lodě a jména kapitána podle anglického zápisu)

poř. loď[9]kapitándatumrokstátpalivopoznámka
(pořadí návštěvy) (pořadí návštěvy)  (pořadí návštěvy) 
- USS Nautilus (ponorka) 3. srpen1958Spojené státyuran
1Arktika (1)Jurij Kučijev (1)17. srpen1977  Sovětský svaz (1)uran
2Sibir (1)Zigfrid Vibach (1)25. květen1987 Sovětský svaz (2)uran
3Rossija (3)Anatolij Lamehov (1)8. srpen1990Sovětský svaz (3)uranA
4Sovětskij Sojuz (1)Anatolij Gorškovskij (1)4. srpen1991Sovětský svaz (4)uranA, B
5Oden (1)Anders Backman (1)7. září1991Švédsko (1)nafta
6Polarstern (1)Ernst-Peter Greve (1)7. září1991Německo (1)nafta
7Sovětskij Sojuz(2)Anatolij Gorškovskij (2)13. červenec 1992Rusko (5)uranA
8Sovětskij Sojuz(3)Anatolij Gorškovskij (3)23. srpen1992Rusko (6)uranA
9Jamal (1)Andrej Smirnov (1)21. červenec1993Rusko (7)uranA
10Jamal (2)Andrej Smirnov (2)8. srpen1993Rusko (8)uranA
11Jamal (3)Andrej Smirnov (3)30. srpen1993Rusko (9)uranA
12Jamal (4)Andrej Smirnov (4)21. červenec1994Rusko (10)uranA
13Kapitan Dranicyn (1)Viktor Terechov (1)21. červenec1994Rusko (11)naftaA
14Jamal (5)Andrej Smirnov (5)5. srpen1994Rusko (12)uranA
15Jamal (6)Andrej Smirnov (6)21. srpen1994Rusko (13)uranA
16Louis S. St Laurent (1)Philip Grandy (1)22. srpen1994Kanada (1)naftaB
17Polar Sea (1)Lawson Brigham (1)22. srpen1994Spojené státy (1)naftaB
18Jamal (7)Andrej Smirnov (7)12. červenec1995Rusko (14)uranA
19Jamal (8)Andrej Smirnov (8)28. červenec1995Rusko (15)uranA
20Jamal (9)Andrej Smirnov (9)12. červenec1996Rusko (16)uranA
21Jamal (10)Andrej Smirnov (10)27. červenec1996Rusko (17)uranA, B
22Jamal (11)Andrej Smirnov (11)14. srpen1996Rusko (18)uranA, B
23Oden (2)Anders Backman (2)10. září1996Švédsko (2)nafta
24Sovětskij Sojuz(4)Stanislav Shmidt (1)12. červenec1997Rusko (19)uranA
25Sovětskij Sojuz(5)Stanislav Shmidt (2)25. červenec1997Rusko (20)uranA
26Sovětskij Sojuz(6)Jevgenij Bannikov (1)10. červenec1998Rusko (21)uranA
27Sovětskij Sojuz(7)Jevgenij Bannikov (2)23. červenec1998Rusko (22)uranA
28Jamal (12)Stanislav Rumancev (1)25. červenec1999Rusko (23)uranA
29Jamal (13)Alexandr Lembrik (1)29. červenec2000Rusko (24)uranA
30Jamal (14)Alexandr Lembrik (2)11. srpen2000Rusko (25)uranA
31Jamal (15)Alexandr Lembrik (3)12. červenec2001Rusko (26)uranA
32Jamal (16)Alexandr Lembrik (4)24. červenec2001Rusko (27)uranA
33Oden (3)Mats Johansen (1)31. červenec2001Švédsko (3)nafta
34Jamal (17)Alexandr Lembrik (5)5. srpen2001Rusko (28)uranA
35Jamal (18)Alexandr Lembrik (6)23. srpen2001Rusko (29)uranA
36Healy (1)David Vizneski (1)6. září2001Spojené státy (2)nafta
37Polarstern (2)Jurgen Keil (1)6. září2001Německo (2)nafta
38Jamal (19)Alexandr Lembrik (7)11. červenec2002Rusko (30)uranA
39Jamal (20)Alexandr Lembrik (8)27. červenec2002Rusko (31)uranA
40Jamal (21)Alexandr Lembrik (9)12. srpen2002Rusko (32)uranA
41Jamal (22)Alexandr Lembrik (10)25. srpen2002Rusko (33)uranA
42Jamal (23)Stanislav Rumancev (2)25. červenec2003Rusko (34)uranA
43Jamal (24)Stanislav Rumancev (3)10. srpen2003Rusko (35)uranA
44Jamal (25)Stanislav Rumancev (4)24. srpen2003Rusko (36)uranA
45Jamal (26)Alexandr Lembrik (11)8. červenec2004Rusko (37)uranA
46Jamal (27)Alexandr Lembrik (12)21. červenec2004Rusko (38)uranA
47Jamal (28)Alexandr Lembrik (13)7. srpen2004Rusko (39)uranA
48Jamal (29)Alexandr Lembrik (14)28. srpen2004Rusko (40)uranA
49Sovětskij Sojuz (8)Stanislav Shmidth (3)7. září2004Rusko (41)uran
50Oden (4)Tomas Årnellon (1)7. září2004Švédsko (4)nafta
51 Vidar Viking (1)Jörgen Haave (1)7. září2004Norsko (1)nafta
52Jamal (30)Alexandr Lembrik (15)11. září2004Rusko (42)uranA
53Jamal (31)Stanislav Rumancev (5)7. červenec2005Rusko (43)uranA
54Jamal (32)Stanislav Rumancev (6)20. červenec2005Rusko (40)uranA
55Jamal (33)Stanislav Rumancev (7)7. srpen2005Rusko (45)uranA
56Jamal (34)Stanislav Rumancev (8)19. srpen2005Rusko (46)uranA
57Akademik Fjodorov (1)Michail Kalošin (1)29. srpen2005Rusko (47)naftaC
58Arktika (2)Dmitrij Lobusov (1)1. září2005Rusko (48)uran
59Jamal (35)Stanislav Rumancev (9)1. září2005Rusko (49)uranA
60Healy (2)Daniel Oliver (1)12. září2005Spojené státy (3)naftaB
61Oden (5)Tomas Årnellon (2)12. září2005Švédsko (5)naftaB
62Jamal(36)Alexandr Lembrik (16)8. července2006Rusko (50)uranA
63Jamal (37)Alexandr Lembrik (17)19. července2006Rusko (51)uranA
64Jamal (38)Alexandr Lembrik (18)7. srpen2006Rusko (52)uranA
65Jamal (39)Alexandr Lembrik (19)18. srpen2006Rusko (53)uranA
66Jamal (40)Stanislav Rumancev (10)2. červenec2007Rusko (54)uranA
67Jamal (41)Stanislav Rumancev (11)14. červenec2007Rusko (55)uranA
68Jamal (42)Stanislav Rumancev (12)27. červenec2007Rusko (56)uranA
69Rossija (2)Alexandr Spirin (1)1. srpen2007Rusko (57)uran
70Akademik Fjodorov (2)Michail Kalošin (2)1. srpen2007Rusko (58)naftaC
71Jamal (43)Stanislav Rumancev (13)11. srpen2007Rusko (59)uranA
72Jamal (44)Stanislav Rumancev (14)23. srpen2007Rusko (60)uranA
7350 let Pobědy (1)Valentin Davydjanc (1)29. června2008 Rusko (61)uranA
7450 let Pobědy (2)Valentin Davydjanc (2)12. červenec2008Rusko (62)uranA
7550 let Pobědy (3)Valentin Davydjanc (3)25. červenec2008Rusko (63)uranA
76Jamal (45)Alexandr Lembrik (20)28. červenec2008Rusko (64)uranA
77Jamal (46)Alexandr Lembrik (21)8. srpen2008Rusko (65)uranA
7850 let Pobědy (4)Dmitrij Lobusov (2)15. červenec2009Rusko (66)uranA

Vysvětlivky k poznámkám:

A: vědecká expedice s pasažéry
B: vědecká expedice na cestě z Atlantického oceánu do Pacifického oceánu nebo zpět přes Severní pól
C: není ledoborec, pouze zesílená odolnost proti ledu a krám

Mytologie

V některých západních kulturách se k zeměpisnému severnímu pólu vztahuje bydliště Santa Clause. Kanadská pošta má přiděleno PSČ H0H 0H0 pro severní pól (podle tradičního santovského "Ho-ho-ho !") [10]. Mytologie odráží prastarou esoterická mytologii Hyperborea, že Severní pól je nadpozemský příbytek Boží a nadlidských bytosti (viz Joscelyn Godwin, Arktos: Polární mýtus). Postava Santa Clause funguje tedy jako esoterický archetyp duchovní čistoty a transcendence [11]. Jak zdokumentoval Henry Corbin, severní pól hraje klíčovou roli v kulturním světonázoru esoterického Sufism a íránské mysticismu.

Reference

 1. "Science question of the week", Goddard Space Center
 2. Beyond "Polar Express": Fast Facts on the Real North Pole, National Geographic News
 3. 3,0 3,1 The Top of the World: Is the North Pole Turning to Water?, John L. Daly
 4. "Arctic ice thickness drops by up to 19 per cent", Daily Telegraph, 28 October 2008
 5. Arctic sea ice "faces rapid melt", BBC news story, December 2006
 6. United Nations Convention on the Law of the Sea (Annex 2, Article 4) [online]. [cit. 2007-07-26]. Dostupné online.  
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2007.pdf
 8. The Battle for the Next Energy Frontier: The Russian Polar Expedition and the Future of Arctic Hydrocarbons, by Shamil Midkhatovich Yenikeyeff and Timothy Fenton Krysiek, Oxford Institute for Energy Studies, August 2007
 9. R. K. Headland, SPRI, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge, United Kingdom, 15. července 2009
 10. "Canada Post Launches 24th Annual Santa Letter-writing Program", Canada Post press release, November 15, 2006
 11. Spiritismus Severního pólu

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Severní pól
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Severní pól