Skafandr

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Buzz Aldrin na Měsíci v ochranném skafandru

Skafandr je druh ochranného obleku, který chrání uživatele před nepříznivým vlivem okolního prostředí. Nejčastěji se jedná o vrstvu, která je schopna odolávat nevhodným teplotám a tlakům, případně působení cizorodého prostředí jinou fyzikální, chemickou, či biologickou cestou. Jednotlivé typy skafandrů jsou velmi rozdílné v závislosti na druhu použití, pro který je určen. Obecně se skládá z ochrany těla, rukavic, bot, speciální masky, která umožňuje vidět okolí a udržovat vlastní příznivou atmosféru a jednotky, která tuto atmosféru generuje. Skafandr je systém kompletního oděvu. Vybavení a okolí člověka v tomto systému je navrženo pro udržení člověka naživu a v pohodlí v nevlídných podmínkách ve vesmíru. Používá se ve volném prostoru pro výstup do vesmíru (EVA) mimo kosmickou loď na orbitální dráze Země. Byl také použit pro chůzi a řízení Lunar Roveru na měsíci. Některé požadavky, které jsou kladeny na kosmický skafandr jsou také požadovány v přetlakových oblecích (pressure suit) pro speciální těžké úkoly, jako jsou průzkumné lety ve vysokých nadmořských výškách. Nad Armstrong's Line (19 000 m), je vzduch tak řídký, že přetlakové obleky jsou nezbytné. Hazmat skafandr se přibližně podobá kosmickému skafandru a bývá používán, když se jedná o biologické nebezpečí.

Obsah

Typy skafandrů

Kosmický skafandr

Je velmi složitý a umožňuje chránit kosmonauta před vakuem, nepřízní teploty a částečně i před okolní radiací.

Požadavky na kosmický skafandr

Skafandr musí vykonávat několik funkcí, které umožní jeho uživateli pracovat bezpečně a pohodlně. Skafandr musí obstarat:

  • Stabilní vnitřní tlak. Tento tlak může být menší než jak je obvyklé v zemské atmosféře. Kosmický skafandr nemusí obsahovat dusík. Menší tlak umožňuje větší pohyblivost, ale vznikají tím požadavky pro dýchání na zabránění nemoci z dekomprese.
  • Pohyblivost. Pohyb je obvykle nepřímo úměrný tlaku ve skafandru. Pohyb je dosahován pečlivou konstrukcí pohyblivých kloubů.
  • Možnost dýchat kyslík. Cirkulace chlazeného a čištěného kyslíku je řízena "systémem podpory základních životních podmínek" (Primary Life Support System).
  • Teplotní regulace. Na rozdíl od Země, kde teplo může být odváděno do atmosféry prouděním, ve vesmíru může být teplo odváděno jen sáláním nebo vedením tepla na objekty fyzicky spojené se skafandrem. Jelikož je velký rozdíl teploty na vnější straně skafandru (hlavně mezi stranou osvícenou sluncem a stínem), skafandr je intenzivně izolován a teplota uvnitř skafandru je regulována chladicím kapalným oděvem v kontaktu s astronautovou kůží, přičemž teplotu udržuje osobní systém podpory základních životních podmínek.

Potápěčský skafandr

Chrání potápěče před vysokým tlakem v hloubkách. Poskytuje vzduch k dýchání.

Biologický skafandr

Chrání vědce před infikováním cizími látkami v podobě virů, bakterií atd.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Skafandr