Sklon rotační osy
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Sklon rotační osy Země se pohybuje mezi 22,1 a 24,5°

Sklon rotační osy je v astronomii odchylka rotační osy objektů Sluneční soustavy (nebo soustavy jiné hvězdy) od roviny, po které kolem své hvězdy obíhají (oběžná rovina). Sklon rotační osy daného vesmírného objektu se vyjadřuje v úhlových stupních jako odchylka jeho rotační osy od kolmice jeho oběžné roviny.

Obsah

Význam míry sklonu rotační osy u Země

Míra sklonu rotační osy u Země přímo souvisí se vzdáleností obou obratníků od rovníku, stejně jako obou polárních kruhů od pólů. Tím určuje oblast tropického podnebného pásu (oblastí, kde Slunce může svítit na zemský povrch ze zenitu) a polárních oblastí (míst, kde nastává polární den a polární noc). Sklon zhruba 23,5° u Země způsobuje střídání ročních období v mírném pásu a období sucha a dešťů v pásu tropickém. Pokud by se sklon rotační osy Země blížil 0°, Slunce by bylo v zenitu vždy v oblasti na rovníku a ani na pólech by nedocházelo k polárním nocím/dnům. Podnebí, srážky a průměrné teploty byly určeny pouze zeměpisnou šířkou (bez ohledu na roční období) a formy života na Zemi by neměly důvod přizpůsobovat se změnám ročních období, neboť by tyto nenastávaly. Pokud by se naopak sklon rotační osy Země blížil 90°, přijímala by jedna polovina povrchu Země po dobu půl roku sluneční světlo, zatímco druhá by mu byla skryta a tento stav by se navzájem v průběhu roku střídal. Organismy na Zemi s těmito parametry by se musely přizpůsobit takto pomalému střídání.

Sklon rotační osy významných vesmírných objektů

Dopad slunečních paprsků na Zemi během různých ročních období
Objekt Sklon rotační osy (°)
Merkur ~0,01
Venuše (planeta) 177,36
Země 23,439281
Měsíc 1,5424
Mars (planeta) 25,19
Ceres ~4
Pallas ~60
Jupiter 3,13
Saturn 26,73
Uran 97,77
Neptun 28,32
Pluto 119,61
Eris neznámý

Související články

Reference