Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Tropický podnebný pás

Z Multimediaexpo.cz

Lesy v oblasti tropickém pásu


Tropický podnebný pás neboli tropy či tropické šířky jsou oblasti s tropickým podnebím. Slovo tropy má původ v řeckém tropos = obrat, a tropy dle toho jsou obvykle vymezeny obratníky Raka (23°26′ s. š.) a Kozoroha (23°26′ j. š.). V tomto smyslu tvoří tropy jeden souvislý pás obepínající Zemi podél rovníku. Tropy jsou také označovány jako „horký pás“, který leží mezi obratníky Raka a Kozoroha.[1] Další definice o tropech říká, že leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi s podnebím rovníkových monzunů, v některých oblastech jsou vymezeny na hranici s oblastmi s rovníkovým podnebím (ekvatoriální – rovníkový podnebný pás). Tropy leží mezi subtropy a rovníkovým pásem. Na severní polokouli leží tropy mezi 10° a 30°, na jižní polokouli leží tropy mezi rovníkem a obratníkem Kozoroha a 30°.

Obsah

Podnebí

Köpenova klasifikace podnebí

Tropy mají tropické podnebí – tak jsou vlastní tropy také definovány. Někdy je tropický pás ztotožňován s rovníkovým deštným podnebím, což v Köppenově klasifikaci podnebí odpovídá pásům s označením A, Af – podnebí tropického deštného pralesa, Am – podnebí monzunové, Aw – podnebí savanové. Jsou to tedy nearidní (angl. arid – vyprahlý) oblasti a průměrné měsíčními teploty přesahují 18 °C.

Alisova klasifikace podnebí

V Alisově klasifikaci podnebí, která se vztahuje k druhé definici, jsou hranice vymezeny klimatickými polohami tropické fronty a polární fronty. Pro severní i jižní polokouli platí, že tropická vzduchová hmota se na území zdržuje během celého roku. Dále může být tropické podnebí rozděleno na 4 typy: pevninské (kontinentální), mořské (maritimní), západních břehů pevnin (středomořské) a východních břehů pevnin (monzunové).[2][3] Pro pevninský tropický typ podnebí je charakteristické suché a velmi teplé klima, s velkými denními výkyvy teploty vzduchu. V těchto oblastech leží pouště.

Jiná klasifikace

Z ryze astronomického hlediska je tropické pásmo oblastí, na kterou alespoň jednou za rok dopadají sluneční paprsky kolmo (tj. Slunce je v zenitu). Rozloha tropického pásma je tak dána sklonem rotační osy Země. Tato definice je dost obecná na to, aby se dala aplikovat i na jiné planety.

Oceán

Tropický pás oceánů je charakterizován stálou a vysokou teplotou svrchních vod, jejichž roční kolísání nepřevyšuje 2 °C. V mořích a oceánech je poměrně velká druhová biodiverzita, ale nízká početnost jedinců (abundance).[4]

Biota

Podle první definice zahrnují tropy oblasti s tropickými deštnými lesy, savanami. Podle druhé definice patří do tropů především velké pouště jako je Sahara s typickou pouští vegetací a živočišstvem. Lidé zde chovají velbloudy a v oázách pěstují palmy, ovoce a zeleninu.

Odkazy

Reference

  1. Hanzlík, S.: 1956, str. 194
  2. Netopil R. 1956, str. 128
  3. Sobíšek B. 1993, str. 230
  4. Horník, S. 1986, str. 256

Literatura

  • Sobíšek, B. a kolektiv: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. S cizojazyčnými názvy hesel ve slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Academia, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 1993. 1. vyd. 594 s. ISBN 80-85368-45-5
  • Netopil, R. a kolektiv: Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984. 1. vyd. 273 s. 14-83-84, strana 128
  • Horník, S. a kolektiv: Fyzická geografie II. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986. 1. vyd. 320 s.
  • Hanzlík, S.: Základy meteorologie a klimatologie. Československá akademie věd, Praha, 1956. 3. vyd. 321 s., strana 194