Slalom na divoké vodě

Z Multimediaexpo.cz

Slovenský velmistr Michal Martikán (2019)

Slalom na divoké vodě je vodní sport při kterém se závodníci na kánoi či kajaku snaží co nejrychleji a bez chyb projet sérií branek. Na olympijských hrách se poprvé objevuje v roce 1972 v Mnichově.

Podruhé se pak objevují až po 20 letech na hrách v Barceloně v roce 1992.

Obsah

Český slalom na divoké vodě

Prehistorie vodní turistiky

Již o prehistorických dob jsou řeka a loď důležitými prostředky komunikace. Lze proto předpokládat, že na našich řekách již v dávné době existoval čilý ruch. Plavidla v té době měla ryze utilitární určení – rybolov, převoznictví, a obchod.Avšak již od středověku máme doloženy zprávy o jednotlivcích, kteří se plavili po našich řekách i z jiných důvodů. Jedním z nich byl v XV.století český rytíř Zachař z Pašiněvsi. Používal k rybolovu a k turistickým účelům kajak který si přivezl ze svých cest po Skandinávii. Také známý Petr Vok z Rožmberka měl podle dochovaných zpráv sjet na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jihočeských rybníku. od poloviny 19. století lze mluvit o určitých turistických nebo sportovních snahách na našich řekách. Pro další rozvoj vodní turistiky a pro vznik kanoistiky mělo význam založení Českého yacht klubu roku 1893 Josefem Rösslerem- Ořovským. ČYK se stal na dlouhou dobu hlavním představitelem rozvíjející se vodní turistiky a české kanoistiky. Josef Rössler-Ořovský dal také podnět ke stavbě kanoí, které byly využívány pro turistiku na našich řekách. Po vzniku řady kanoistických klubů došlo na podzim roku 1913 po vůbec prvních kanoistických závodech ( ještě jen jako součást mez. závodů motorových člunů) k založení Svazu kanoistů království českého, předchůdce dnešního Českého svazu kanoistů. Dne 20.1. 1924 byla v Kodani založena mezinárodní kanoistická federace International Representantschaft fur Kanusport (IRK) zástupci Švédska , Dánska , Německa a Rakouska. Náš svaz přistoupil k IRK roku 1925 jako pátý člen a je počítán mezi pět zakládajících zemí.

Slalom na divoké vodě

Přibližně v dobách, kdy se závodní kanoistika ukazovala světu na prvním mistrovství Evropy v roce 1933 v Praze na Vltavě, vodní slalom se teprve rodil. Jako první závod ve slalomu je mezinárodní kanoistickou federací uznávám závod na Aaře ve Švýcarsku v říjnu roku 1933. Prvním československým průkopníkem vodního slalomu u nás byl František Smutný, který se svými spolupracovníky uspořádal 9. května 1937 první slalom na kajaku na českém území a to v Brně. První mistrovství republiky se konalo v roce 1939 na peřeji u Radotína na řece Berounce. První MS ve vodním slalomu se konalo roku 1949 v Ženevě. Vedle Arch. Františka Smutného, který šel po 2. světové válce dobrovolně na odsun do Německa (otec Čech, matka Němka), kde žil a působil v Bad Reichenhall až do sve smrti, se o zrod vodnoho slalomu na Morave silne také zasloužil jeho velmi blízký kamarád Jaroslav Dřevo z Brna. Byl vlastně vedle Františka Smutného u zrodu vodního slalomu v Čechách a na Moravě od samého začátku. Jaroslav Dřevo započal v roce 1938 s výrobou kajaků a plachetních lodí. V oblasti dnešní loděnice Káčata v Komíně plachtil ještě před stavbou Kníničské přehrady po hladině řeky Svratky nad Komínským jezem s plachetní lodí. Byl jeden z prvních, kdo začal před 2. světovou válkou s výrobou skládacích kajaků. V roce 1949 se zůčastnil 1. MS ve vodnîm slalomu v Ženevě, k dalšímu se již v rámci "železné opony totalitního režimu" nedostal. Stavbu skládacích kajaků ukončil nedobrovolně ale definitivně v roce 1956, kdy tehdejší komunistický system jeho původní zestátněnou firmu definitivne zrušil. Jeho kvalitativně i profilově dokonalejši kajaky byly pražské výrobně Sportu s kajaky typu Modela trnem v oku (kajakáři s usměvem říkávali na Modele do "Prahy"). Jeho posledni model slalomového kajaku z roku 1956 se nachází v muzeu sportovního nářadi v Basileji ve Švýcarsku. Plně funkční kajak, který se ve vlastnictví rodiny Dřevovy do dnešní doby zachoval, byl v rámci 60. výročí účasti Jaroslava Dřeva na 1. MS ve vodním slalomu v Ženevě odtransportován v roce 2008 do Basileje a věnován tamnímu sportovnímu muzeu, které o něj projevilo zájem. (Informace o Jaroslavu Dřevovi možné prostřednictvím syna - pavel.bures@bluewin.ch). V době 2. světové války IRK zanikla a v roce 1946 vznikla na jejích základech Mezinárodní federace kanoistiky - ICF, která pracuje dodnes a jejímž předsedou byl v letech 1954 - 1960 československý kanoistický funkcionář JUDr. Karel Popel,do své smrti 1972 čestný předseda ICF. Ten se také zasloužil o uspořádání MS 1958 v rychlostní kanoistice v Praze.

Roku 1967 se uskutečnilo první MS ve vodním slalomu v Československé republice, a to pod Lipenskou přehradou, na naší nejtěžší trati.Naši reprezentanti tu vyhráli kategorii C2 (Valenta-Stach), K1ž (Polesná), C2mix ( Krčálová- Svoboda), V roce 1994 v Praze - Tróji proběhlo I. Akademické MS ve vodním slalomu. V roce 2006 se na Trojském kanále konalo MS. Naši reprezentanti vybojovali celkem 5 medailí (zlato - C2 hlídka, C2 . stříbro C1 hlídky, K1ž hlídka, bronz C1) V současnosti se MS koná každoročně, s výjimkou roku konání OH. Náročnou soutěží je Světový pohár, kde závodník musí prokázat vysokou výkonnost v dlouhém časovém rozpětí. Jeden ze série závodů SP se koná každoročně na kanále v Praze Tróji.

Pro první OH ve vodním slalomu pořádané v roce 1972 v Mnichově byla vybudována první umělá slalomová dráha na světě v Augsburgu,. Další start se musel odložit o 20 let na OH v Barceloně1992 ( C1- Pollert- Zlato). MS dospělých je pořádáno v lichých letech, MS juniorů v letech sudých (první MS se konalo v roce 1986 v rakouském Spittalu, v roce 1996 byla pořadatelem MS Česká republika. Poslední velkou soutěží je Světový pohár, který se pravidelně uskutečňuje od roku 1990. Ve slalomu jsme řadu let světovou velmocí. Mnohonásobní mistři světa Lída Veberová - Polesná (šestkrát), Vladimír Jirásek (čtyřikrát), Petr Sodomka (osmkrát). Deblisté Valenta-Stach, bří. Pollertové, a řada dalších. V letech 1955-1971 byly do programu MS zařazeny smíšené dvojice, kde jsme také dosáhli mistrovských titulů (Martanová-Pecka, Novákovi, Sirotková-Janoušek, Krčálová-Svoboda, Svoboda-Traplová, Koudelovi).

Současnost českého slalomu na divoké vodě

K současné světové špičce patří: kajakářka Štěpánka Hilgertová (zlato LOH 1996 a LOH 2000, zlato MS 1999 a 2003, stříbro MS 1997), kanoista Lukáš Pollert (zlato na LOH 1992, 2. LOH 1996, 2. MS 1997), deblisté Šimek-Rohan (stříbro na OH 1992 a 1996, čtyřnásobní mistři světa, vítězové šesti ročníků SP) deblisté Volf-Štěpánek (zlato ME 2005, stříbro MS 2003, zlato MS 2006) Ondřej Raab a další. K předním zemím světa patříme také ve vodní turistice. Naši vodáci od sedmdesátých let vyjížděli na expedice do Asie, na Sibiř a v dnešní době pořádají výpravy za vodními terény do všech koutů světa. V roce 2006 se podařilo českým kajakářům sjet jeden z pramenů řeky Gangy.

Reference

  • 70. výročí založení organizované kanoistiky v ČSSR, Praha 1982, kolektiv autorů Ing, František Kohoutek, Jiří Kossl CSc, Jan Šulc a Václav Vacek
  • BÍLÝ, Milan; KRAČMAR, Bronislav; NOVOTNÝ, Petr. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. Praha : Grada, 2001. ISBN ISBN 80-247-9050-5. S. 129.  

Externí odkazy