Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Teplota tání

Z Multimediaexpo.cz

Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného. U amorfních látek (sklo, parafín) nelze tuto hranici určit přesně (teplota tuhnutí).

Obsah

Značení

Příklady teplot tání

Tabulka uvádí teploty tání vybraných látek ve stupních Celsia a v kelvinech za normálního tlaku.

Látka tt / °C tt / K
Vodík -259,2 14
Etanol -115 158
Voda (led) 0 273,15
Benzen 5,5 279,7
porcelán 1 680 1 953
parafín 38 - 56 311 - 329

Teplota tání některých kovů

Látka tt / °C
Rtuť -38,36
Brom -7
Francium 27
Caesium 28,4
Gallium 29,8
Rubidium 39,8
Cín 232
olovo 327
Germanium 404
Hliník 658
měď 1 083
Železo 1 535
Uran 1 132
ocel 1 350 - 1 400
Titan 1 668
Platina 1 774
Chrom 1 907
Mangan 2 620
osmium 2 700
rhenium 3 150
Wolfram 3 450
Uhlík 3 550

Teplota tuhnutí

Teplota tuhnutí je teplota, při níž se kapalina mění na pevnou látku. U krystalické látky je její velikost stejná jako teplota tání.

Související články