Smrk

Z Multimediaexpo.czSmrk (Picea) je bohatě zastoupený rod čeledi borovicovité. Patří do něho asi 35 až 40 druhů.

Obsah

Popis

Samičí šiška smrku ztepilého
Vždyzelené stromy obvykle dosahují mohutného vzrůstu, s přímou korunou většinou kuželovitého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Kůra (borka) je drsná, šupinovitého vzhledu. Větve jsou přeslenovitě uspořádány. Jehlice jsou ploché nebo čtyřhranné s jedním cévním svazkem. Po jejich opadání jsou větvičky velmi drsné, což je jedním z hlavních rozlišovacích identifikačních znaků tohoto druhu od ostatních jehličnanů. Samčí šištice vyrůstají v paždí jehlic na loňských větvičkách, samičí šištice na konci loňských větviček, většinou ve špičce koruny. Dozrálé šištice jsou složeny ze značného počtu zdřevnatělých šupin, uspořádaných ve šroubovici. Samičí šištice jsou na větévkách během kvetení vzpřímené, po opylení se stáčejí směrem dolů. Semena jsou opatřena blanitými křidélky.

Výskyt

Původní areál rozšíření příslušníků tohoto rodu je chladnější pásmo severní polokoule, Eurasie i Severní Ameriky. Dnes se lesnicky pěstuje na celé mírné a chladnější části severní polokoule, ale jako okrasný strom se vyskytuje i na jižní polokouli (zejména v Austrálii a na Novém Zélandu).

Význam

Řada druhů se pěstuje jako okrasné soliterní stromy v parcích a zahradách.

Měkké dřevo z kmenů má široké použití jako stavební materiál, pro výrobu nábytku a v minulosti bylo používáno v konstrukcích letadel. Dřevní hmota je též surovinou pro výrobu celulózy, zejména pro potřeby papírenského průmyslu.

Pryskyřice z těchto stromů dříve sloužila pro výrobu smoly a terpentinu.

Dřevo a šištice jsou dobrým palivem.

Z výhonků se v některých zemích vařilo a vaří smrkové pivo.[1][2]

Taxonomická poznámka

Rod Picea se obvykle dělí do tří sekcí:

 • Picea sect. Picea
 • Picea sect. Omorika Willkom
 • Picea sect. Casicta Mayr

Tyto jsou některými autory klasifikovány v různé úrovni, od podrodu (subgenus) až po subsérii (subseria).

Druhy

V Česku se vyskytuje nebo běžně pěstuje šest druhů.

 • Introdukované druhy do ČR:
 • Cizí druhy:
  • Picea alcockiana
  • Picea alpestris
  • Picea asperata
  • Picea balfouriana
  • Picea brachytyla
  • Picea breweriana
  • Picea farreri
  • Picea glehnii
  • Picea chihuahuana
  • Picea jezoensis
  • Picea koraiensis
  • Picea koyamae
  • Picea likiangensis
  • Picea mariana
  • Picea martinezii
  • Picea maximowiczii
  • Picea meyeri
  • Picea morrisonicola
  • Picea neoveitchii
  • Picea obovata
  • Picea orientalis
  • Picea purpurea
  • Picea rubens
  • Picea schrenkiana
  • Picea smithiana
  • Picea spinulosa
  • Picea torano
  • Picea wilsonii

Literatura

Květena ČSR, díl 1 / S. Hejný, B. Slavík (Eds.). – Praha : Academia, 1988. – S. 317–326. – ISBN 80-200-0643-5

 1. (anglicky) Spruce beer v anglické Wikipedii
 2. Smrkové pivo na pivovary.info